Ebu Eyyub el-Ensarî Kimdir?

Ebu Eyyub el-Ensarî Ebu Eyyub el-Ensarî, tam adı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensarî (ö. 672, Konstantinopolis [İstanbul], Medineli ilk müslümanlardan. Hazreç kabilesinin Neccari…

İmam Âzam-Ebû Hanîfe Kimdir?

İmam Âzam-Ebû Hanîfe Asıl adı Numan b. Sabit olup İmâm-ı Âzam veya Ebû Hanîfe diye bilinir, (h.80/m.699) Kûfe’de doğdu. Yaşadığı devir, Emeviler ve Abbasiler…

Esma Binti Ebi Bekr

Esma Binti Ebi Bekr, firaset, beceriklilik, işbirliği ile hicrette Peygamber Efendimiz tarafından “zatu’n-nitakayn” (iki kuşaklı) ismi ile anılmıştır. Ebu Cehil’in uyguladığı şiddete rağmen kutlu…

Mahmut Celâlettin Ökten Kimdir?

İmam Hatip neslinin manevi babası: Mahmut Celâlettin Ökten Kendine ilme adayan, birçok öğrencinin hayatında önemli izler bırakan, hayatı boyunca İmam Hatip okullarının açılması için…

Lee Tolstoy’un alternatif eğitim modeli: İasnaia Poliana Okulu

Leo Tolstoy, kurduğu ‘İasnaia Poliana‘ okulunda kendi başına disiplinsiz ve cezasız bir eğitim modeli oluşturmak için uğraştı. Tolstoy; eğitime, teorik eserleriyle, yaptığı öğretmenlikle ve…

İbni Sina’nın söz ettiği 6 tür eğitim öğretim yöntemi

Zihnî öğretim: Öğretmen, genel bir konuyu nedenleriyle örnekler vererek açık bir şekilde anlatır. Sınaî öğretim: Öğretmen, araç gereç kullanmasını öğretir. Telkinî öğretim: Öğretmen, tekrar…

Mesnevi

Mesnevi Nedir? Mesnevi, Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında, kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüleriyle yazılan nazım biçimi. Mevlâna Celaleddin Rumi’nin altı ciltlik…

Sezai Karakoç Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Sezai Karakoç’ un Yaşamı *1933’te Diyarbakır Ergani ilçesinde doğdu. *Parasız yatılı okuduğu Gaziantep Lisesi’ni 1950’de bitirdi. *1955’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve…

Rasim Özdenören Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Rasim Özdenören’in Yaşamı *1940’ta Kahramanmaraş’ta doğdu. *İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Maraş, Malatya, Tunceli’de tamamladı. *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1964) ve istanbul Üniversitesi Gazetecilik…

Zeyneb bint Cahş

Zeyneb bin Cahş Kimdir? Zeyneb bint Cahş, Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin halası Ümeyme’nin kızı olarak Mekke’de dünyaya geldi. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Zeyneb bint Cahş…

1 2 3 4 5 13