Kategori: Büyük Şahsiyetler

Alâedddin Özdenören’in Hayatı ve Eserleri

Usta şair ve gönül adamlarından biri olan Alaaddin Özdenören’in hayat hikayesi ve eserlerini sizler için...

İslâm’ın İlk Hanım Şehidi: Hz. Sümeyye (r.anhâ)

Ebu Huzeyfe onu, kimsesiz ve yoksul olan Yemenli Yâsir (r.a) ile evlendirmişti. Ammar isimli bir oğulları...

Ahi Evran

1171’de Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğduğu rivayet edilen Ahi Evran, Orta Asya’dan Anadolu‘ya gelen en önemli...

Hacı Bayram-ı Veli

1352 yılında Ankara’da doğduğu düşünülen Hacı Bayram-ı Veli, Ankara ve Bursa’da medreselerde tahsil yapar. Ankara’da...

Hoca Ahmet Yesevi

Pir-i Türkistan lakaplı Ahmet Yesevi, 1103 yılında Batı Türkistan‘a bağlı Çimkent şehrinin Sayram kasabasında dünyaya gelir....

Geyikli Baba Kimdir?

Bugünkü Azerbaycan’ın Hoy şehrinde dünyaya gelen Geyikli Baba, Orhan Gazi devrinde Bursa’nın fethine katılıp cenk...

Sarı Saltuk Kimdir?

Kendi kişiliği ile menkıbevi kişiliği iç içe geçmiş Sarı Saltuk Anadolu ve Rumeli’nin Türkleşip İslamlaşmasında...

Akça Koca Kimdir?

Akça Koca, Osman Gazi‘nin çocukluk ve silah arkadaşıdır. Babası da Ertuğrul Gazi ile birlikte hareket...

Çaka Bey

İlk Türk denizci olan Çaka Bey, Oğuzların Çavuldur boyuna mensup bir Türkmen beyidir. Malazgirt ile...

Molla Fenari

Molla Fenari, 1350 yılında Bursa‘da doğdu. Kendisi Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamıdır. Molla Fenari, medrese eğitimi sırasında Mevlana...