Çaka Bey

İlk Türk denizci olan Çaka Bey, Oğuzların Çavuldur boyuna mensup bir Türkmen beyidir. Malazgirt ile beraber Anadolu'ya gelen Türk komutanlarından olan Çaka Bey Danişmend Gazi'nin ordusunda yer alır. Bizans ile savaş yaptığı bir sırada esir düşer iki sene sonra kaçarak Ege'ye yerleşir ve tam bir Türk beyinden beklenecek hareketle orada kendi birliğini kurar. 

Kendi donanmasını da kuran Çaka Bey İstanbul'u fetih hazırlığındayken I. Aleksios Komneos, Bizans oyunu deyimine yakışan bir şekilde 1. Kılıçarslan ile Çaka Bey'i birbirine düşürerek Kılıçarslan'ın Çaka Bey'i öldürmesini sağlar. Aleksios, Çaka Bey öldükten sonra Kılıçarslan tehlikesini de atlatmak için Haçlı ittifakı yapar ve I. Haçlı Seferi'nin başlamasını sağlar.

 


Bir cevap yazın