Lee Tolstoy'un alternatif eğitim modeli: İasnaia Poliana Okulu

Leo Tolstoy, kurduğu 'İasnaia Poliana' okulunda kendi başına disiplinsiz ve cezasız bir eğitim modeli oluşturmak için uğraştı. Tolstoy; eğitime, teorik eserleriyle, yaptığı öğretmenlikle ve…

İbni Sina'nın söz ettiği 6 tür eğitim öğretim yöntemi

Zihnî öğretim: Öğretmen, genel bir konuyu nedenleriyle örnekler vererek açık bir şekilde anlatır. Sınaî öğretim: Öğretmen, araç gereç kullanmasını öğretir. Telkinî öğretim: Öğretmen, tekrar…

Mesnevi

Mesnevi Nedir? Mesnevi, Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında, kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüleriyle yazılan nazım biçimi. Mevlâna Celaleddin Rumi'nin altı ciltlik…

Sezai Karakoç Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Sezai Karakoç' un Yaşamı *1933'te Diyarbakır Ergani ilçesinde doğdu. *Parasız yatılı okuduğu Gaziantep Lisesi'ni 1950'de bitirdi. *1955'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve…

Rasim Özdenören Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Rasim Özdenören'in Yaşamı *1940'ta Kahramanmaraş'ta doğdu. *İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Maraş, Malatya, Tunceli'de tamamladı. *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1964) ve istanbul Üniversitesi Gazetecilik…

Zeyneb bint Cahş

Zeyneb bin Cahş Kimdir? Zeyneb bint Cahş, Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin halası Ümeyme'nin kızı olarak Mekke'de dünyaya geldi. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Zeyneb bint Cahş…

Şaban Şifaî Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Şaban Şifâi (AYAŞLI) (d. Ayaş - ö. 1704/05, Ayaş, Kastamonu) Doğum yeri Ayaş, ölüm tarihi ve yeri 1704/05, Ayaş, Kastamonu). Osmanlı hekimi ve şair.…

Mehmet Akif İnan Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Mehmet Akif İnan'ın Yaşamı *1940 yılında Urfa'da doğduğu. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1972). *Uşak İmam-Hatip Lisesi,…

Dr. Safiye Ali: Yardımsever Melek

Cumhuriyetin ilk diplomalı kadın hekimi olan Dr. Safiye Ali 1894'de İstanbul'da yüksek sınıftan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. 1916'da Amerikan Kız Koleji'ni bitirdiğinde…

Şeyh Şaban-ı Veli Kimdir?

Şeyh Şaban-ı Veli Doğum yeri Taşköprü Kastamonu, 1568 yılında Kastamonu'da öldü. Halvetiye tarikatının Şabaniye(*) kolunun kurucusu mutasavvıf. Taşköprü ve Kastamonu medreselerinde okudu. Genç yaşta…