İmanın En Sağlam Bağı Allah İçin Buğzetmek - İsmet Özel

"Rasulullah 'İslam'ın hangi esası daha sağlam?' diye sordu. Oradakiler 'Namaz' dediler. 'Güzel ama o değil' buyurdu. 'Öyleyse, Ramazan orucu' dediler. 'Güzel ama o da…

Nurettin Topçu Kimdir? Nurettin Topçu'nun Eserleri Nelerdir?

"İsyan ahlakı" eseriyle, ahlaki bir varlık olma vasfını yitirmeyle yüz yüze kalan insana, isyanında bir ahlakı olduğunu anlatan Nurettin Topçu; fikir adamı, ahlak felsefesi…

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri ile Görselleri

Bu içeriğimizde sizlere; Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri, Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri, Atatürk'ün özgürlükle ilgili sözleri, Atatürk'ün gençler ile ilgili sözleri, Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözleri,…

Ahmet Kabaklı Kimdir? Ahmet Kabaklı 'nın Eserleri Nelerdir?

Ahmet Kabaklı Yaşamı ve Edebi Kişiliği *1924, Mayıs ayında Elazığ /Harput' ta dünyaya geldi, çocukluğu Harput yakınlarında Göllübağ denilen bölgede geçti. *1931 yılında Elazığ…

İsmet Özel Kimdir? İsmet Özel'in Eserleri Nelerdir?

İsmet Özel'in Yaşamı ve Edebi Kişiliği *19 Eylül 1944'de Kayseri'de dünyaya geldi. *İlkokulu 1955'te Kastamonu'da Abdülhak Hamit Tarhan İlkokulu'nda bitirdi. *Ortaokul ve lise öğrenimlerini…

Kanuni'yi Ağlatan Mısralar

Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Padişahı Kanuni'yi Ağlatan Mısralar Türk milletinin şevket güneşi Kanuni Sultan Süleyman bir gün, Şeyhülislam Ebussuud Efendi'ye manzum olarak şöyle sordu:…

Ebu Eyyub el-Ensarî Kimdir?

Ebu Eyyub el-Ensarî Ebu Eyyub el-Ensarî, tam adı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensarî (ö. 672, Konstantinopolis [İstanbul], Medineli ilk müslümanlardan. Hazreç kabilesinin Neccari…

İmam Âzam-Ebû Hanîfe Kimdir?

İmam Âzam-Ebû Hanîfe Asıl adı Numan b. Sabit olup İmâm-ı Âzam veya Ebû Hanîfe diye bilinir, (h.80/m.699) Kûfe'de doğdu. Yaşadığı devir, Emeviler ve Abbasiler…

Esma Binti Ebi Bekr

Esma Binti Ebi Bekr, firaset, beceriklilik, işbirliği ile hicrette Peygamber Efendimiz tarafından "zatu'n-nitakayn" (iki kuşaklı) ismi ile anılmıştır. Ebu Cehil'in uyguladığı şiddete rağmen kutlu…

Mahmut Celâlettin Ökten Kimdir?

İmam Hatip neslinin manevi babası: Mahmut Celâlettin Ökten Kendine ilme adayan, birçok öğrencinin hayatında önemli izler bırakan, hayatı boyunca İmam Hatip okullarının açılması için…