Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Neyi Kutluyoruz?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı!

Biz neyi kutlayacaktık, Ey Müslüman, ey vatan ahalisi?

Hilafetin yıkılışını mı?
Lozan’da topraklarımızın İngiliz’e, Fransız’a, Rus’a pay, mal edilmesini mi?

Musul, Kerkük bir kaç milyon dolar için İngilize peşkeş çekilmesini mi?

Padişah ve halifenin ülkeden kovulmasını mı?

Geçmişle bağlantıyı yapacak ne kadar değer varsa yasakladığını mı?

Osmanlı aydını (Türk-Kürt-Çerkez) istiklal mahkemeleriyle idamını mı?
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasını mı?

Her tarafa bir meyhane ve kerhane açılmasını mı?

Ezanın Türkçeye çevrilmesini mi?
Medreselerin kapatılmasını mı?
Kur’an harflerinin kaldırılıp Latin harflerinin getirilmesini mi?


Hacca gitmenin yasaklanışını mı?
Camilerin depo, ahır haline getirilmesini mi?

İslam takviminin kaldırılmasını mı?
Din büyüklerinin irticacı yobaz olarak görülmesini mi?

Kâbe Arap’ın olsun bize Çankaya yeter denilmesini mi?

Avrupa’ya güzellik yarışması için Türk kızların gönderilmesini mi?

Cuma tatilinin Hıristiyanlar gibi Pazar gününe çevrilmesini mi?

Çocukları sünnet etmeyi yasaklamalarını mı?

Askeriyeden alay müftülerinin kaldırılmasını mı?

Her köşeye faiz kurumu bankaların açılmasını mı?

Kanuni’nin yasakladığı dansın çağdaşlık diye gösterilmesini mi?

Sarık, Çarşaf gibi İslami kıyafetlerin yasaklanmasını mı?

Kız erkek karma eğitimin getirilmesini mi?

Flörtün, gayri meşru ilişkinin normal gösterilmesini mi?

İskilipli Atıf Hoca’nın idam edilmesini mi?

Kemahlı Ebu İbrahim Hakkı Hoca’nın mezarından çıkarılıp asılması mı?

Hilafeti Muhammedi için ayaklanan Şeyh Said’in idam edilmesini mi?
İslam büyüklerinin idam edilmesini mi?

İslam kardeşliği, hukukta eşitlik ilkesi yerine ırk üstünlüğünü dayatmayı mı?
Eşitlik ve kardeşlik hukuku yerine ulusçuluğu mu?

Frengi hastalığı olan milliyetçilik ve ulusçuluğun fitnesini mi?

Dersimde, Zilan’da, Sason’da, Koçgiri’de, yüzbinlerce kürdün katledilişini mi?

100 yıldır içimize konulan ırkçılık fitnesini mi?

Kılık ve kıyafetinden, şapka takmadığında dindarların idamını sürgünü mü?

Sivasta Maraş’ta dersimde çorumda Alevilerin katledilişini mi?

Cumhuriyet rejiminden kaynaklı Kürt sorunun bu millete ödettiği bedeli mi?

40 bin güvenlik görevlisi ile 100 binden fazla insanın öldürülmesini mi?

Son kırk yılda teröre giden 2 trilyon doların ba’d-ı-heva olmasını mı?

Dinde kardeşlik, hukukta eşitlik yerine; üstünlerin hukuku dayatan rejimi mi?

Türkçe dışındaki dillerin konuşma ve yazmasını yasaklanışı mı?

Hilafete son demine kadar bağlı kalan Kürtlerin cezalandırılmasını mı?
Kürtler cumhuriyetin ortağı olmasın diye misakı milliden vazgeçilmesini mi?

Küçük ama benim olsun diye Batı Trakya, adaların yunana bırakılmasını mı?

Osmanlı toprakları üzerine kurdurulan kukla devletçiklerin kuruluşunu mu?

Lozan sonrası Osmanlı toprakları ümmetin coğrafyasında oluk, oluk kan akıyor. Müslümanlar el âlemin diyarlarında, batılıların kapılarında dilenci ve parya olmuş. Şehirler birer viraneye, harap ve harabati olmuş. Ümmet, Müslümanlar kanağlıyor.

Allah’ınızı severseniz neyi kutluyoruz? Neyi?

 

 

 

Bir cevap yazın