BLAK BEY VE AİLESİ

Blak ailesinin serüveni Aleksandr Blak ile başlıyor. Aleksandr Blak, Osmanlının İzmir'de ki ticaret grubuna temsilci olarak seçiliyor. Bir müddet burada görev alan Blak, bu işten para kazanamadığını anlatınca başka işlere yelken açmaya karar veriyor. Dönemin Fransız Elçiliği Blak'e yardımcı olmak amacıyla Blak'in bulunduğu İzmie'de yayınlanan Spactatuer Oriental Gazetesinde yazar olarak atıyor. Blak, ilerleyen zamanlarda gazetede sadece yazılar yazmaz, gazeteye ortak da olur. Artık gazetede daha da etkin olmuştur. Blak'in yazıları gazeteye ortak olduktan sonra Fransa'ya karşı eleştirel bir tavır alacaktır. Blak, yazılarında Fransaya karşı Osmanlı Devletini savunmaktadır. Hem de bunu bir çıkar uğruna  değil isteyerek yapmaktadır. Onun bu tavrı takınması başka Fransız elçiliği olmak üzere çeşitli ülkelerin elçilerini kızdıracaktır. Fakat Fransa sadece kızmakla kalmayacaktır. Blak'in Fransa Devletini sert bir şekilde eleştirmesi Fransız Elçiliğinin Blak'in gazetesini kapatmasına neden olacaktır. Blak Bey yılmadan savunduğu görüşleri yayacağı yeni  bir gazete çıkarır. Courrier De Smyrne adlı gazetede Osmanlıyı Avrupaya karşı güçlü bir şekilde savunur.

Aynı dönem Sultan Mahmut bir resmi gazete yayınlamaya hazırlanmıştır. Çeşitli dillerde nüshalarının basılacağı gazete Fransızca da basılmak istenir. Fransızca nüshasının başına ise bir Avrupalı olarak Avrupayı eleştiren gazeteci Blak Bey getirilir. Aynı zamanda kendi gazetesini de çıkarmaktadır. Birkaç sene yayınlanan Courier De Smyrne, Blak Bey'in mali sıkıntı yaşaması sonucu kapanmış Blak Bey onun yerinde Moniteor Ottoman adında bir Osmanlı gazetesi çıkarır. Moniteor Ottoman Gazetesi, 1800'lü yıllar olmasına rağmen serbest piyasa ekonomisi ve Osmanlıda bir borsa kurulmasını savunur. Ayrıca Osmanlı Devletiyle ilgili de ekonomi açısından çeşitli eleştirilerde bulunur. Aleksandır Blak Bey 1836 yılında Malta'da vefat eder. Bunu üzerine Babıali tarafından aileye para verilir ve maaş bağlanır. Ayrıca Aleksandır Blak Bey'in oğlu Edward Blak Babıali tarafından Fransaya okumaya gönderilir. Edward Blak 19 yaşında İstanbul'a ailesinin yanına döner. Edward Blak'in birçok dil bilmesi nedeniyle ilkin Tercüme Kalemi görevi verilir, ardından ise İstanbul Limanı yönetiminde çalışır.

Edward Blak, birkaç yıl çalıştıktan sonra babasının izinden gitmeye karar verir ve gazeteciliğe adım atmaya başlar. Balk'in gazetecilik denemesi ailesi tarafından kötü karşılanmaktadır. 1845 yılında başlayan sevdası ve baba mesleğini devam ettirme hevesi 1849 yılında Paris elçiliğinden gelen katiplik teklifini kabul etmesiyle son bulur. Uzun yıllar sonra Edward Blak Bey padişah fermanıyla Amerika'ya Ula sınıfının ikinci kademesine terfi ettirilerek gönderilir. Edward Blak de tıpkı babası gibi Osmanlıdan minnettardır. 1867'den Washington Büyükelçisi oldu. 1873 yılında Amerika'dan çağırılarak Matbuat Dairesine Müdürlüğüne getirilir. Bu ve çeşitli görevlerde yer alan Edward Blak'in çocukları daOsmanlı'da çeşitli görevlerde bulunur. Cumhuriyetin ilanına kadar Osmanlı Devletinin en önemli işlerinde görev alan en üst kademelere kadar yükselen Edward Blak, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Amerika'ya yeleşir ve 1927 yılında Amerika'da vefat eder.

 

 

Www.acikve.net
Www.instagram.com/acikvnet
Www.twitter.com/acikve_net
Www.facebokk.com/acikvenet

 

Bir cevap yazın