Biz Kendimizi Değiştirmedikçe Allah Bizi Değiştirmez

Biz Kendimizi Değiştirmedikçe

Allah Bizi Değiştirmez

Yüce Allah Buyurmaktadır:

“Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez.
Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.”

Rad Süresi 11. Ayet

Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez. Bu ilahî kanun her şeyden önce Allah’ın bize vereceği mükâfat veya cezaların davranışlarımıza göre değişeceği gerçeğini hatırlatıyor. Dolayısıyla da bize çok önemli bir sorumluluk yüklüyor.

O da kendimizi sık sık kontrol edip gerektiğinde düşüncelerimizde ve hareketlerimizde birtakım değişiklikler yapmamız gerektiğidir.

Sözünü ettiğimiz bu değişim, olumsuz yönde de olabilir. Yani, bir kimse kendinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da bunun karşılığı olarak onlara verdiği hayırlı nimetleri değiştirmez.

Bu noktada iyi hâlimizi muhafaza etmeli, istikametimizi korumaya çalışmalıyız. Dünyamızı da her açıdan mamur kılmaya çalışmalıyız.

Enfal Süresi 53 Ayet Meali 

“Bu durum ise Allah’ın bir topluluğu lütfettiği  nimetini, onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez olmasından ve Allah’ın her şeyi işitip bilmesinden dolayı böyledir.”

Tefsiri

Yukarıda geçen uygulama örneklerinden sonra burada genel bir kural, ilâhi bir âdet açıklanıyor.
Allah’ın kullarına sayısız nimetleri vardır, bunları baştan vermesinin veya esirgemesinin de îlahi adalet adalet ilkesiyle çelişmeyen hikmet ve sebepleri mevcuttur. Ancak Allah verdiği bir nimeti durup dururken, nimete mazhar olan kulda bir değişiklik meydana gelmeden geri almaz, zıddı ile değiştirmez. Önce insanlar hoşnut olmadığı bir şekilde değişirler, öz değerlerine yabancılaşırlar, ellerindeki nimetin şükrünü yerine getiremez, onu gerektiği yerde, gerektiği gibi kullanmazlar, şımarırlar, nimetlerin Allah’ın lutfu ile ilişkisini unutur, kerameti kendilerine mal ederler; güç, servet, ilim, iktidar gibi îlahi nimetleri zulüm için kullanırlar… İşte böyle değişen ve bozulan insanların elinden nimet, onu veren Allah tarafından alınır ve yerine zıddı ( felaket, mahrumiyet, sıkıntı) verilir.

 

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet

 

 


Bir cevap yazın