Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakan Cehennemde Seksen Sene Kalacaktır

Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakmanın Cezası

Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakan Cehennemde Seksen Sene Kalacaktır

Bir vakit namazı geciktirmenin cezası cehennemde seksen sene kalacaktır.

Beş vakit namazı vaktinde kılmayanların durumu da hiç iç açıcı değildir. Zira vakitleri çıktıktan sonra kılınan namazlar edâ edilmiş olmayıp, kazaya bırakılmış olurlar ki Ebu'd-Derdâ r.a'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (Sallahu Aleyhi ve Sellem):

"Her kim, (meşru) bir mâzereti olmaksızın bir vakit namazı terk edip vaktini geçirirse, muhakkak (iyi) amelleri silinmiştir" buyurmuştur.

İbni Abbâs r.a'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (Sallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim (yolculuk ve hastalık gibi) mâzereti bulunmaksızın iki namazın arasını birleştirirse gerçekten o, kebâir (büyük) günah türlerinden birini işlemiştir."

Süleymân ibni Dâvûd (Rahimehullâh), "Zühretü'r-riyâz" isimli eserinde naklettiği bir haberde Rasûlüllâh (Sallahu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Ben semâya götürüldüğüm gece başlarını döven bir takım erkeklere ve kadınlara rastladım ki kanları büyük ırmak gibi akıyordu ve onlar: "Ey bizim helâkımız! Yazıklar olsun bize' diyorlardı. Ben: 'Ey Cibrîl! Bunlar kimlerdir)' dedim. O: 'Namazı, vaktinin dışında kılanlardır' dedi."

Nebî (Sallahu Aleyhi ve Sellem)'den şöyle mervîdir:

"Özürsüz olarak iki namazı birleştiren kimse kireçli mezar taşı gibi cehennemde seksen sene çok acayip bir bekleyişle kalacaktır."

Haberde vârid olduğu üzere:

"Her kim, vakti geçinceye kadar namazı terk ederse, cehennemde seksen sene azap edilecektir."

Diğer bir rivayette ise:

"Kaza etse de" buyrulmuştur.

Bu haberde geçen hadisteki arapça metinde bu kelime "Hukub" tabiri seksen sene demektir. Her sene üç yüz altmış gün kabul edilip, ahiretin her bir günü ise dünya senelerinden bin senedir.

Yani bir vakit namazı kazaya bırakmak öyle büyük günahtır ki Allah'u Teâlâ onun cezasını tam olarak verecek olsaydı, elbette kuluna bu kadar sene azap ederdi.

Velakin tevbe edip kaza eden kuluna ceza vermeyecek, aksine iyilikte bulunacaktır.

İbni Abbâd r.a'dan rivayet olunmuştur:

"Kıyâmet günü olduğu zaman bir adam getirilip Allah-u -Azze ve Celle-nin huzurunda durdurulur.

Allah'u Teâlâ onun cehenneme gönderilmesini emreder. Bunun üzerine o (günahlarının hangisi yüzünden cehennemlik olduğunu anlamak için): 'Ya Rabbi! Bu ne sebeple (oldu)? der.

Allah'u Teâlâ da: 'Namazı vakitlerinden geciktirmen bir de yalan yere Benim adıma yemin etmen sebebiyle' buyurur.

Soru: Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakmanın Cezası,
Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakmak,
Bir Vakit Namazının Cezası Ne Kadar,
Bir Vakit Namaz Kılmamanın Cezası,
Bir Vakit Namazı Terk Etmenin Cezası

Cevap: Cehennemde 80 sene kalmaktır.

Beş vakit namazı vaktinde eda eden kullardan olalım inşaallah...

Selâm ve Dua ile Kalın

 


Bir cevap yazın