Bir Osmanlı Ramazan Geleneği: Baklava Alayı

Baklava Alayı, Topkapı'da ramazan hayatının güzel bir misalidir. Padişahın askerlerine ramazan ikramıdır. Baklavalar. Matbah-ı amire'de hazırlanırdı. Yeniçeri, sipahi, topçu ve cebeci gibi kapıkulu askerinin her on neferine bir tepsi hesabıyla hazırlanan baklava sinileri futalarına (örtülere) sarılmış olarak Matbah-ı amire önüne dizilirdi.

Bu sinilerin ilkini, Silahdar ağa ve maiyyeti, bir numaralı yeniçeri olan padişah adına teslim aldıktan sonra, diğer ortatardan gelen ikişer nefer birer siniyi herhangi bir kargaşaya mahal bırakmadan yüklenirdi.

Her bölüğün usta, saka, mütevelli, odabaşı gibi amirleri önde. baklava sinileriyle yürüyenler arkada, açılan kapıdan dışarı çıkarlar, baklava alayı gulgule ve  numayiş ile Divanyolu'nda kendilerini seyretmek için karşılıklı sıralanmış halkın arasından alkış ile kışlalara yürürdü. Sini ve futalar ise ertesi gün Matbah-ı amire'ye iade edilirdi.

Son dönemlerinde bozulup kuru gürültü haline gelen Baklava Alayı törenlerinde, sini ve futalar iade edilmez olmuş, buna gerekçe olarak da "Baklava o kadar lezzetliydi ki sini ve futaları da yedik" gibi laubalilikler olmuştur. Baklava Alayı, nasıl son bulursa bulsun, hep o Osmanlı İstanbul'una has törenlerden biri olarak hatırlanacaktır.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı Sarayında Hayat

www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet

Bir cevap yazın