BİLİŞİM SİSTEMİNİN ÖNEMİ

 

 

Bilişim sistemlerinin tanımı bilgi sistemleri, kullanıcılara sonuçların toplanması, işlenmesi ve sonuçların iletilmesi için bir dizi prosedür ve idari birimi olarak tanımlanır.Bağlı olan bilgiler işlenir, dağıtılır ve gerçek bir müfredat sağlanır. Düzenli bir organizasyon oluşturmak için belli bir düzenli etkileşim formunda birleştirilen organizasyonun yanı sıra konunun zamanında konseptinde bulunan verilerdir. Bilgi sistemi beş ana bileşenden oluşur: donanım, yazılım, Ve kullanıcılar. Bilgi Sistemleri Sınıflamaları, Bilgi sistemleri, bilginin kullanma biçiminde farklı kurumlarda kategorize edilir , bu nedenle bilgi sistemleri sınıflandırmaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir :

Operasyon destek sistemi: Veriler girilen kullanıcı tarafından işlenmek üzere gerekli raporların verilmesi, bu sınıflandırmanın amacı işlemleri kolaylaştırmak ve üretim sürecini kontrol etmektir.

İşleme Sistemi: Organizasyonun yönetimine geçmesi gereken aritmetik işlemlerle ilgilenen , satış işlemleri, iadeler, giderler, pazarlama ve organizasyonun yönetiminde geçmesi gereken diğer işlemler gibi bir sınıflandırma .

Süreç Kontrol Sistemi: Kararlar yalnızca bilgisayar aracılığıyla insan müdahalesi olmadan yapılır.

Kurumsal İşbirliği Sistemi: Farklı departmanlar ve kurumlar arasında iletişim ve bilgi alışverişi geliştirmek.

 

Yönetim Destek Sistemi: Karar verme süreci yönetim tarafından kolaylaştırılır. Bilişim Sistemlerinin Alanları ışığında büyük bir gelişme alanının içinde bilgi sistemleri çeşitli kurum ve şirketlere özel önleme hakkında bilgi sağlayan uygulamalar geliştirilmelidir .En uygun ve en iyi şekilde, şirketler ve kurumlardaki birçok bilgi sistemi alan ve sınıflandırması vardır:

Yönetim Bilgi Sistemi,Büro otomasyon sistemleri ,Karar Destek Sistemi,Yönetici Destek Sistemleri, Bilgi Çalışma Sistemleri, Bilişim sistemlerinin önemi kuşkusuz , bilgi sistemlerinin farklı disiplinlere ait bilgisayar bilimlerinin olmasıdır. Faydalı sürecin bilgi sistemleri şunlardır:

 

Operasyonel mükemmellik, böylece şirket, müşterilerin ihtiyaçlarını sürekli olarak sağlayarak, faaliyetlerinin verimliliğini artırarak daha fazla kâr elde edecektir. Üretkenliği artırın ve şirketlerin verimliliğini artırır . Ürünleri, hizmetleri sürekli yenileyin. Bilgi sistemleri karar vermeye yardımcı olur ve şirket yöneticilerine şirket stratejisi için daha fazla plan yapma fırsatı verir. Kuruluşun rekabet avantajı kazanmasına ve minimum zaman, emek ve maliyetle sonuç elde etmesini sağlar. Maliyetleri düşürmek ve emek piyasasında yeni fırsatlar yaratmak. Çeşitli verilerin kolay planlanması ve analizi ve şirket verilerinin mükemmel denetimi. Önemli stratejik görevlerin tamamlanmasına olanak tanıyan veri girişi ve basit prosedürler gibi süreçlerde boşa harcanan süreyi belgelendirme ve bilgi alma hızını azaltın. Çeşitli yönetim görevlerini kolayca ve doğru bir şekilde gerçekleştirin ve yönetimi yeni fırsatlar için daha hızlı ve daha fazla yanıt verin ve onlarla başa çıkın. Çalışmaya ait problemlerini çözmek için minimum çaba, zaman ve maliyet ile mükemmel sonuçlar elde edin ve şirketin gelir oranını artırın. Bilişim sistemlerinin karşılaştığı zorluklar kurumlarda ve kuruluşlarda uygulanan herhangi bir sistemin uygulandığı zaman bir dizi zorluk ve sorunla karşı karşıya kalması bilgi sisteminin karşılaştığı zorluklar doğaldır :

İnsan Kaynakları Eksikliği: Bilişim sistemlerinin karşılaştığı sorunlar, şirkette bilgi sistemlerinin amaç ve standartlarını uygulamak için gerekli olan insan kaynağı eksikliği.

İletişim Eksikliği: Yetkin ekip ürün bilgi sistemlerinin tasarımı olan işbirliği konusunda yöneticilerin vekullanıcıların bilgi eksikliği çoğu şirket ve kurumların karşılaştıkları zorluklardan biridir. Paylaşım ve BT uzmanları ve kullanıcılar arasındaki iletişime ait sistemdir.

Öğrenme ve Kültür Eksikliği: Şirketlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, karşılığında doğal olarak şirket ve üretim düzeyini ve verimliliğini etkileyecektir.

Bir cevap yazın