Bedir Savaşı Nedir? Bedir Savaşında Neler Oldu ve Bedir Savaşı Sonuçları

Bedir Savaşı Nedir?

Bedir Savaşı, Hz. Peygamber Efendimiz s.a.v ile müşrikler arasındaki ilk savaş Bedir'de meydana gelmiştir.

Bedir Savaşı ile birlikte İslâm tarihi literatüründe "Ehl-i Bedir (Bedir Ehli)" kavramı girmiştir. Kur'an'ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde Ehl-i Bedir'den övgü ile söz edilmiştir. Hadislerde Ehl-i Bedir'in Müslümanlarınen faziletlileri oldukları zikredilmiştir.

Bedir Savaşında Neler Oldu

Hz. Peygamber'in istihbârât elemanları Mekke'lilerin Ebû Süfyan komutasında ortak sermayesinden oluşan ve askerî maksat güden bir kervanın Suriye tarafına gittiğini ve dönmekte olduğunu tespit ettiler. Bu kervanbin deveden oluşuyordu. Hz. Peygamber hemen 312 kişilik ordusu ile harekete geçti. Kureyş kervanı, keşifçileri kanalıyla bunu haber almış ve süratle, değişik bir yoldan Mekke'ye kaçmıştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber s.a.v Bedir civarında on gün kadar kalarak çevre kabilelerle ittifak kurmaya çalıştı. Bu arada Kureyş müşriklerinin yaklaşık bin kişilik bir orduyla Bedir'e yaklaşmakta olduklarını öğrenildi. Hz. Peygamber s.a.v ashâbıyla yaptığı istişareden sonra düşmanı karşılamaya karar verdi. H. 2 Ramazan ayı 624 Mart ayında cereyan eden bu savaşta Hz. Peygamber'in savaş strateji ve taktiklerini o günkü savaş anlayışına göre en etkili biçimde uyguladığı ve büyük bir başarı sağladığı görüldü.

Bedir Savaşı Sonuçları

Bedir Savaşı'nda ondört şehide karşılık düşmana yetmiş kayıp verdirildi. Bunlardan yaklaşık yirmi beşi, başta Ebû Cehil olmak üzere Mekke döneminde Müslümanlara çok eziyet eden mele' grubundandı. Burada şunu hatırlamalıyız ki, bu savaşta Hz. Peygamber İslâm sancağını Musa'b b. Umeyr'e verdi, savaş öncesinde elçilik görevini de Hz. Ömer b. el-Hattab'a verdi. Hz. Mus'ab'ın ve Hz. Ömer'in kabileleri, İslam'dan önce Mekke-Site devletinde bu görevleri yürütüyorlardı. Bundan yola çıkarak bazı bilginler Hz. Peygamber'in Medine'de kurduğu devlet ve hükümeti Mekke-Şehir devletinin hükümeti olarak mülahaza ettiğini, dolayısıyla Medine'deki İslâm devletinin "Sürgündeki Devlet" statüsüne sahip olduğunu söylerler. Böylece Medine ile Mekke'nin İslâm devleti şemsiyesinde bütünleseceğini, Hz. Peygamber'in ergeç bu gayeye erişmek istediğini belirtirler.

13 Mart 624 tarihinde 1000 kişi ile yola çıkan Mekkelilere karşı büyük bir zafer kazanmışlardır. Geriye kalan Ganimetletde Müslümanlara pay edildi. Esirler belli bir para karşılığında serbest bırakıldı.

Bedir Savaşı'nda Allah'ın Yardımı

Hiç kuşkusuz Müslümanlar Allah'a karşı görevlerini hakkıyla yaparlar, yürüttükleri dünyevî işlerin gereği olan çalışmaları da hakkıyla yerine getirerek tevekkül ederlerse Cenâb-ı Hakk'ın yardımı ve desteği böyle Müslümanlarle birlikte olacaktır. Bedir'de de böyle olmuştur. Yüce Allah savaştan önceki gece İslâm askerlerine güven duygusunu kuvvetlendiren hafif bir uyku vermiş, askerleri tertemiz yapmak, şeytanın murdarlığını gidermek, kalplerine bağlılık vermek, ayaklarını sağlam durdurmak için de yağmur yağdırmıştır. Meleklerine askerlere sebat duygusu aşılamalarını emretmiş, kâfirlerin yüreklerine korku salmış, onların gözünde Müslümanları iki misli göstermiştir.

Selam ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın