Bağlama nedir? Saz ile Bağlama arasında fark var mı?

BAĞLAMA:Bağlama, Türk Müziği'nde yaygın olarak kullanılan telli bir enstürmandır. Saz ile Bağlama arasında fark yoktur. İkisi de aynı çalgı için kullanılan isimlerdir. Bağlama, halk arasında saz olarak da bilinmektedir. Lavtâ ve Tanbur'da olduğu gibi sapında perde sistemi bulunur. Yörelere ve boyutlarına göre kopuz, cura, çöğür, tambura, divan sazı vb. gibi değişik farklı isimlerle bilinir.

Bağlama ne ile çalınır? Bağlama yahut Saz, kullanılan tekniğe göre tezene (mızrap benzeri bir araç) veya parmaklarla çalınır. Bağlamayı  parmaklarla çalma tekniğine şelpe denir. Peki, Bağlamada kaç tel vardır? Bağlama'da genellikle altta iki çelikle bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelikle bir sırma bam teli olmak üzere toplamda 7 tel vardır.


Bir cevap yazın