Ayet ve Hadislerle Evlilik

Tevhid dini olan İslam bizleri bir olmaya çağırır Allah birdir. Müslüman bunu idrak eder ve şeksiz şüphesiz tabi olur.
Bir kelimesi beraberlik anlamında da kullanıldığı üzere kenetlenmiş, ayrılmaz, bütün olmanın ifade edilişidir de. Konumuz evlilik ya bir olmanın beraber yürümenin demlerine vurgu yapalım…Gönül eri erenlerden bir zat şöyle demişti: “Ben bir işe başlarken ayet ve hadisleri araştırırım. Rabbim ne demiş Resulüm nasıl davranmış tek tek incelerim konu hakkındaki dinin emirlerini öğrenip ona göre yön veririm.” Evet hayat kitabımız deriz Kur’an’a, rehberimiz deriz Resulullah’a (s.a.v) fakat ne kadar hayatımıza alırız öğretileri.

Dedim ya mevzu derin evlilik, iki hayatın bir olması, iki ailenin akraba, eş ,dost, tanıdıklarının da katılacakları, ortaklık kuracakları geniş bir aile. Önemi de hayli fazla o zaman ne yapmalıyız? Kur’an’a ve hadislere göre bir evlilik nasıl olmalı? Nasıl başlamalı?
İnşallah tüm evlilikler Allah’ın rızasına uygun başlar ve devam eder. Ebedi alemlerde de kaldığı yerden devam ederek sonsuzluğa ulaşır. Harama girmeden helal dairede. Çünkü “Helal daire keyfe kafidir.Harama girmeye lüzum yoktur.”Kur’an’ı Kerim’de geçen evlilik ile ilgili ayetlerden bazıları:

“Eğer yetim kızlar konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, bu durumda  size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir eş ya da sağ ellerinizin malik olduğu cariye ile yetinin. Bu sapmamanıza daha yakındır.”
(NİSA SURESİ / 3)

“Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmanız helal değildir. Apaçık olan ‘çirkin bir hayasızlık’ yapmadıkları sürece, onlara verdiklerinizin bir kısmını gidermeniz (kendinize almanız) için onlara baskı yapmanız da helal değildir. Onlarla güzellikle geçinin. Şayet onlardan hoşlanmadıysanız, belki bir şey hoşunuza gitmez, ama Allah onda çok hayır kılar.”
(NİSA SURESİ / 19)

Kadınlardan babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın. Ancak cahiliyede geçen geçmiştir. Çünkü bu, ‘çirkin bir hayasızlık’ ve ‘öfke duyulan bir iğrençliktir.’ Ne kötü bir yoldu o!.”
(NİSA SURESİ / 22)

“İçinizden özgür mümin kadınları nikahlamaya güç yetiremeyenler, o zaman sağ ellerinizin malik olduğu inanmış cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Öyleyse onları, fuhuşta bulunmayan, iffetli ve gizlice dostlar edinmemişler olarak velilerinin izniyle nikahlayın. Onlara ücretlerini mehirlerini maruf güzel ve örfe uygun bir şekilde verin. Evlendikten sonra, fuhuş yapacak olurlarsa, özgür kadınlar üzerindeki cezanın yarısını uygulayın. Bu, sizden günaha sapmaktan endişe edip korkanlar içindir. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
(NİSA SURESİ / 25)

“Allah’ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde ‘sorumlu gözeticidir.’ Saliha kadınlar, gönülden (Allah’a), itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara (önce) öğüt verin, (sonra onları) yataklarda yalnız bırakın, (bu da yetmezse hafifçe) vurun. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.”
(NİSA SURESİ / 34)

“Kadın ile kocanın Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.”
(NİSA SURESİ / 35)

“Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki: “Onlara ilişkin fetvayı size Allah veriyor. (Bu fetva,) Kendilerine yazılan (hakları veya miras)ı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar (hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Kitap’ta okunmakta olanlardır. Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.”
(NİSA SURESİ / 127)

“Kadınlar arasında adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz de- güç yetiremezsiniz. Öyleyse büsbütün birine eğilim, sevgi ve ilgi) gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”
(NİSA SURESİ / 129)

“Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Müminlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde size helal kılındı. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır.”
(MAİDE SURESİ / 5).”

“Zina eden erkek, zina eden ya da müşrik olan bir kadından başkasını nikahlayamaz; zina eden kadını da zina eden ya da müşrik olan bir erkekten başkası nikahlayamaz. Bu müminlere haram kılınmıştır.”
(NUR SURESİ / 3)

“İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah, kendi fazlından onları zengin eder. Allah geniş nimet sahibidir, bilendir.”
(NUR SURESİ / 32)

Evlilik ile ilgili Hadisi Şerifler

Evleniniz! Zira ben çokluğunuzla iftihar edeceğim.”

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Evleniniz! Zira ben (Kıyamet günü diğer ümmetlere karşı) çokluğunuzla iftihar edeceğim.”
(Kütüb-i Sitte, 6536 )

Kadınlar …kocalarına eziyet vermeseler, namazlarını kılanlar cennete girerler!”

Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam’a bir kadın geldi, yanında iki de çocuğu vardı. Kadın bunlardan birini sırtına almış, diğerini de yediyordu.
Aleyhissalatu vesselam onu görünce (takdirlerini) şöyle ifade buyurdular:
“(Kadınlar çocuklarını karınlarında) taşırlar, doğururlar ve onlara merhamet beslerler. Bunlar bir de kocalarına eziyet vermeseler, namazlarını kılanlar cennete girerler!”
(Kütüb-i Sitte, 6586)

Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananlardır.”

Abdullah İbnu Amr (İbni’I-As) radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananlardır.”
(Kütüb-i Sitte, 6573)

Her biriniz,…ahiret işinize yardımcı olacak mü’mine bir kadın edinsin”

Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın azadlısı Sevban radıyallahu anh anlatıyor: “Gümüş ve altın (biriktirme) ile ilgili ayet (Tevbe 34) nazil olduğu zaman halk:
“Öyleyse hangi malı biriktirmeliyiz?” diye birbirlerine sordular.
Hz. Ömer: “Bunu, ben sorup size haber vereyim!” dedi ve hemen devesine atlayıp gitti. Ben de peşinden gittim.
Hz. Ömer: “Ey Allah’ın Resulü hangi maldan edinelim?” diye sordu.
Aleyhissalatu vesselam da: “Her biriniz, şükreden bir kalp, zikreden bir dil, ahiret işinize yardımcı olacak mü’mine bir kadın edinsin” buyurdular.”
(Kütüb-i Sitte, 6531)

Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananınızdır. …”

İbnu Abbas radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananınızdır. Ben aileme en iyi olanınızım.”
(Kütüb-i Sitte, 6572)

Birbirini sevenler için nikah kadar sevgiyi artırıcı bir şey görmedik veya görülmedi.”

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Birbirini sevenler için nikah kadar sevgiyi artırıcı bir şey görmedik veya görülmedi.”

(Kütüb-i Sitte, 6528 )

En hayırlı şefaatlerden biri, evlenecek iki kişinin arasında yardımcı olmaktır.”

Ebu Rühm radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“En hayırlı şefaatlerden biri, evlenecek iki kişinin arasında yardımcı olmaktır.”
(Kütüb-i Sitte, 6570 )

Resulullah aleyhissalatu vesselsm’ı işittim, şu iki nikahı yasaklamıştı: …”

Ebu Sa’idi’l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselsm’ı işittim, şu iki nikahı yasaklamıştı:
“Kişinin, kadınla kadının halasını, veya kadınla kadının teyzesini bir nikahta birleştirmesi.” (Kütüb-i Sitte, 6560

Nikah benim sünnetimdendir.

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir.
Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı siz(in çokluğunuz) ile iftihar edeceğim.
Kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin.
Kim maddi imkan bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.”
(Kütüb-i Sitte, 6527)

“Mü’min, Allah’a takvadan sonra en ziyade saliha bir zevceden hayır görür …”

Ebu Ümame radıyallahu anh’ın rivayetine göre: “Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır:
“Mü’min, Allah’a takvadan sonra en ziyade saliha bir zevceden hayır görür. Böylesi bir kadına emretse itaat eder. Ona baksa sürur duyar, bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır, kadınından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi namusu ve hem de adamın malı hususunda hayırhah ve dürüst olur.
(Kütüb-i Sitte, 6532 )

Kim Allah’a pak ve temizletilmiş olarak …”

Hz.Enes İbnu Malik radıyallahu anhümaanlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın şöyle söylediğini işittim:
“Kim Allah’a pak ve temizletilmiş olarak kavuşmak isterse hür kadınlarla evlensin.”
(Kütüb-i Sitte, 6535

“… hulle yapana da yaptırana da lanet etti.”

Hz. İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam hulle yapana da yaptırana da lanet etti.” (Kütüb-i Sitte, 6562

Kadın, halası veya teyzesi üzerine nikahlanamaz.”

Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Kadın, halası veya teyzesi üzerine nikahlanamaz.” (Kütüb-i Sitte, 6561)

Bakire kızlarla evlenin. …”

Üveym İbnu Saide radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:”Bakire kızlarla evlenin. Çünkü onların ağızları daha tatlı, rahimleri daha doğurgandır, aza da razı olurlar.”
(Kütüb-i Sitte, 6534)

Güzellikleri sebebiyle kadınlarla evlenmeyin. …”

Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Güzellikleri sebebiyle kadınlarla evlenmeyin. Çünkü güzelliklerinin onları (kibir ve gurur sebebiyle) alçaltacağından korkulur. Onlarla mal ve mülkleri sebebiyle de evlenmeyin, zira mal ve mülkün onları azdıracağından korkulur. Fakat onlarla diyaneti esas alarak evlenin. Yemin olsun, burnu kesik, kulağı delik siyahi dindar bir köle (dindar olmayan hür kadınlardan) efdaldir.”
(Kütüb-i Sitte,6532 )

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Nutfeleriniz için (kadının) hayırlısını tercih edin. Kendinize denk olanlarla evlenin, denklerinizin kızını isteyin.”
(Kütüb-i Sitte, 6568

 

www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet


Bir cevap yazın