Corona: Dün-Bugün-Yarın

Dün: Ölenin uyruğuna göre idi muameleme. Tüm dünyayı ayağa kaldırabilirdi batılı bir mevta. Milyonlarcasına aynı dünya kör kalabilirdi mevta Afrika yada Asya’da ise. Sömürü…

İslam Edeplerinden Seçmeler-3: Selâm Verme/Alma Adabı

A. Giriş Istılahta/dini anlamda (edep kelimesinin çoğulu olan) adap; İslam dininin her Müslüman için gerekli gördüğü bir ahlak sınıfıdır/kurallar manzumesidir. Adap insanı/kulu iyiliğe, hayra ve…

İslam Edeplerinden Seçmeler-2: Güzel/Hayır Konuşma Adabı

A. Giriş Istılahta/dini anlamda (edep kelimesinin çoğulu olan) adap;İslam dininin her Müslüman için gerekli/faideli gördüğü bir ahlak sınıfıdır/kurallar manzumesidir. Adap insanı/kulu iyiliğe, hayra ve güzelliğe ulaştırması dolayısıyla da…

İslam Edeplerinden Seçmeler-1: Büyüklere Saygı Gösterme Adabı

Dini anlamda (edep kelimesinin çoğulu olan) adap; İslam dininin her Müslüman için gerekli/faideli gördüğü bir ahlak sınıfıdır/kurallar manzumesidir. Adap insanı/kulu iyiliğe, hayra ve güzelliğe…