İslam Edeplerinden Seçmeler-1: Büyüklere Saygı Gösterme Adabı

Dini anlamda (edep kelimesinin çoğulu olan) adap; İslam dininin her Müslüman için gerekli/faideli gördüğü bir ahlak sınıfıdır/kurallar manzumesidir. Adap insanı/kulu iyiliğe, hayra ve güzelliğe…