Aşk ve Gönül Adamı Yunus Emre

Yunus Emre

Aşk ve gönül adamı, sevgi membaı Yunus Emre, tarihi kayıtlara göre, 1240 veya 1241 yıllarında Sivrihisar yakınlarında bulunan Sarıköy'de doğmuştur. Hayatta iken büyük Türk mutasavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmi ile görüştüğü ve onların sohbetlerinden müstefit olduğu, Taptuk Emre'nin kırk yıl hizmetinde bulunduğu bilinmektedir.
Duru ve akıcı bir Türkçe ile eserler veren Yunus Emre'nin şiirleri, milletimizin kalbinde o derece yer etmiştir ki, dini özel gün ve gecelerimizde, hacı uğurlama ve karşılamalarında , oda ve sohbetlerinde hem ferdî olarak hemde gruplar hâlinde asırlardan beri hep söylenegelmiştir.

Milletimizin arasında, Yunus'un okuma-yazma bilmediği, ümmî bir şair olduğuna yer yer inanılmaktadır. Hâlbuki, bu düşüncenin aksine, Yunus Emre'nin okuma-yazma bildiği, zamanın medreselerinde iyi bir tahsil yaptığı, Arapça, Farsça ve İslam tarihini öğrendiği şiirlerinden bilinmektedir.
Yunus Emre, günümüzde yalnız vatanımıza değil, başta gönül coğrafyamız olmak üzere birçok ülkede ilgi ve hayranlıkla takip edilen bir gönül insanıdır.

Yunus Emre’nin mezarının nerede bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir. 1320’de (Miladi takvim) öldüğü bilinsede mezarıyla ilgili değişik bilgiler mevcuttur. Bu yerler, Karaman, Sarıköy, Bursa, Ortaköy, Keçiborlu, Kula, Ünye, Erzurum, Sivas ve Sandıklı’da var olan mezarların da Yunus Emre’ye ait olduğu da aşikare bir sırdır.

"Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez" deyip  ölümü önemsemeyen ve gönüllerde yaşamayı her daim dileyen bir dervişe mezar aramakta yersiz ve manasını yitirmiş olur.

 Yunus Emre Sözleri:

Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.

• Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

• Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için..

• Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil yetmiş iki millet dahi elin’ yüzün’ yumaz değil.

• Yaratılanı hoş gör, yaradan’dan ötürü.

Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

• Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.

• Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.

• Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik yok.

• Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

• Ete kemiğe büründü, yunus deyu gö rundu.

• Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.

• Aşk aşıkı sır eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder

• Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen asi yemeğe kim gelir.

• Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.

• Dervişlik olsaydı tâc ile hırka biz dahi alırdık otuza kırka..

• Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak..

• Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır..

• Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.

• Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

• Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum ; bana seni gerek seni.

• Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.

• Ey hayat ırmağından şu içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

• Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım?

• Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül, yahut diken. Ya hayattır, yahut kefen. Nârin da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Yunus Emre'den Şiirler

Gönül Çalab' ın tahtı,
Çalap gönüle baktı,
İki cihan bedbahtı,
Kim gönül yıkar ise;

Sağır işitmez sözü,
Gece sanır gündüzü,
Kördür münkirin gözü
Âlem münevver ise;

Bildin gelenler geçmiş,
Konanlar geri göçmüş,
Aşk şarabından içmiş,
Kim mânâ duyar ise;

Yusuf'u Kaybettim

Yusuf; u kaybettim Kenan ilinde
Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz
Bu aklı fikr ile Leyla bulunmaz
Bu ne yaredir ki çare bulunmaz

Aşkın pazarında canlar satılır
Satarım canımı alan bulunmaz
Yunus öldü deyu selan verirler
Ölen beden imiş, aşıklar ölmez

Yunus Emre

 

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet

 

 

Bir cevap yazın