Aşk Nedir? Gerçek Aşk Nedir?

Aşk Nedir?

Aşk, tasavvufta, varlığın temeli ve yaratılış nedeni sayılan sevginin en yüksek düzeyi. Hadis bilgilerinin mevzu (uydurma) kabul etmelerine karşılık, mutasavvıfların üzerinde önemle durdukları “kenz-i mahfi” (gizli hazine) hadisine göre Allah’u Teâla gizli bir hazine iken tanınmayı ya da başka bir rivayete göre güzelliğini seyretmeyi sevdiği için evreni yaratmıştır. Bu nedenle evrenin yaratılış, varoluş nedeni bilgi ve sevgidir. Mutasavvıfların evren ve metafizik konusundaki görüşlerinin temel belirleyicisi olan bu anlayışa göre evren, mutlak güzellik (cemal-i mutlak) olan Allah’ın güzelliklerini yansıtan bir aynadır. Bu nedenle güzele âşık olan insan gerçekte Yaratıcıya evrende yansıyan Allah’u Teâla’nın güzelliğine âşık olmaktadır.

Gerçek Aşk Nedir?

Bu anlayışa bağlı olarak mutasavvıflar aşkı geçici (mecazi) ve gerçek (hakiki) olarak ikiye ayırırlar. Geçici aşk, bir güzele gönül vermek, ona vurulmaktır. Başka bir deyişle bütün özlem duygularının tutkuyla bir kişiye yöneltilmesidir. Mutasavvıflara göre bu geçici aşk gerçek aşkın köprüsüdür. Çünkü aşk, âşığın gözünden bütün varlıkları, gönlünden bütün istekleri siler, boşaltır; sevgiliden başka bir varlık ve istek bırakmaz. Bu ise tevhide hazırlıktır. Bu duygunun evrimiyle kişi güzelden güzellere, güzellerden güzelliğe, insanlığa ve dünyaya geçer. Böylece âşığın gözünde sevgili salt bir simge durumuna gelir. Yaratılışı, yaratılıştaki hikmetleri, kudreti görmeye, yaratılanı sevmek, onda yok olmaktan yaratanı sevmeye, onda yok olmaya yönelir. İşte bu yönelişle kişi geçici aşktan gerçek aşka, Allah aşkına ulaşır.

Aşk sözcüğü Kur’an’da geçmez. Sözcük her iki anlamı birlikte içerdiği için Allah’ın kullarını sevmesine ya da kulların Allah’a duydukları sevgiye aşk denmesi İslam hukukçuları (fakihler) tarafından hoşhoş görülmemiştir. Buna karşılık mutasavvıflar aşkı dinsel duygunun en yüksek görünümü olarak kabul etmişlerdir. Örneğin Muhyiddin Arabi’ye göre Hz. Muhammed “Habibullah”tır (Allah’ın sevgilisi) ve bu nedenle İslam katıksız bir aşk dinidir.

Mutasavvıfların yorumuna göre, Miraç gecesi Hz. Muhammed’i sidretu’l-münteha’ya kadar getirip oradan öteye geçemeyen Cebrail aklı, oradan öteye geçebilen ve kılavuzluk görevini devralan Refref ise aşkı simgeler. Bu nedenle mutasavvıflar aşkı Allah’a ulaşmanın en güvenli, en doğru ve en hızlı aracı kabul etmişlerdir.

“Yaradılanı sev, yaradandan ötürü”
Yunus Emre

Gerçek Aşk Yaratılana Duyulan Aşktır. Allah Aşkı…

🌷Ya Vedud Seni Seviyorum🌷

Allah Aşkı için El-Vedud tıklayınız👇 https://acikve.net/esmaul-husna-isminden-el-vedud/


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın