ANTİBİYOTİĞE KARŞI DİRENÇ GENİ

Antibiyotikler gücünü kaybetti ve zaman içinde neredeyse tüm insanlar antibiyotiğe karşı (az ya da çok) dirençli hale geldi. Bilim insanları artık yeni antibiyotik türlerinin arayışında. Bu arada geçtiğimiz yıllarda, bakterilerin kolistin adlı antibiyotik etken maddesine direnç gösterip dayanmasına yardımcı olan MCR-1 adlı bir gen tespit edilmiş ve genin izi sürüldüğünde Çin'deki hayvan çiftliklerine ulaşılmıştı. Yeni araştırmacılar, MCR-1 taşıyan bakterilerin, Çin'de besi hayvanlarında aşırı derecede antibiyotik kullanımını nedeniyle ortaya çıktığını gösteriyor. 2005 yılında ortaya çıkmaya başlayan direnç geni taşıyan bakterilerin şimdi dünyanın çeşitli yerlerine de yayılmaya başladığı görüldü. Araştırmacılar, genin kendisini çeşitli bakteriyel patojenlere aktararak bir kıtadan diğerine ulaşmayı başardığını gösterdi. E.coli bakterisiyle savaşta yaygın kullanılan bu antibiyotik türü de böylece gücünü yitirmiş oldu.

http://www.instagram.com/acikvnet

http://www.twitter.com/acikve_net

 


Bir cevap yazın