Anne baba hakkı ve onlara iyi davranmakla ilgili 10 hadis

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bizleri anne baba hakkı ile ilgili çok kez uyarmıştır. Anne babaya iyilik etmenin önemini bizlere anlatmıştır. Anne baba hakkı kul hakları içinde en önemlisidir. Öyle ki Allah ve Resulü'ne itaatten sonra anne babaya itaat gelir.

Peygamberimiz bir hadisi-i şerifinde Allah'ın en sevdiği ameller arasında anne babaya iyilik etmek olduğunu söylemiştir. İslam'da anne baba hakkı ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz https://acikve.net/islamda-anne-baba-hakki/ bu adresteki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bu yazımızda anne baba hakkı ile ilgili 10 hadis-i şerifi görseller eşliğinde hazırladık... 

 

  • Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

Bir adam Resûlullah'a gelerek "Yâ Resûlallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir" diye sordu. Resûlullah "Annendir" buyurdu. Adam "Sonra kim" dedi. Resûlullah "Annen" dedi. Adam "Sonra kim" dedi. Resûlullah yine "Annen" dedi. Adam "Sonra kim" diye sordu. Resûlullah "Baban" buyurdu. Buhârî

  • Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki.  Müslim

  • Abdullah b. Ömer'in bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

''Babanın sevgisini muhafaza et! Eğer o sevgi bağını koparırsan, Cenab-ı Hak da senin feyz ve saadet nurunu söndürür.''

  • İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:

“En makbul iyilik, baba dostunu koruyup gözetmektir. ”

  • Ebû Bekre Nüfey' b. Haris'ten (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

Resûlullah "En büyük günahları size söyleyeyim mi" buyurdu ve bu sözünü üç defa tekrar etti. "Evet yâ Resûlallah" dedik. Resûlullah "Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak" buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Bir de, yalan söylemek ve yalancı şahitlik" dedi ve bunu o kadar tekrar etti ki biz "Keşke sussa"diye arzuladık. Buhârî, Müslim

  • Kâinatın Rahmet Peygamberi (sav), "Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et, dilersen muhafaza et." buyurmuştur. Babasını terk edenin cenneti bile kaybedebileceğini söyleyerek bizi uyaran peygamberimiz, baba hakkı ve sevgisi konusunun önemini de göstermiştir. 

  • Peygamber'e "Allah'ın en sevdiği amel nedir" diye sordum. Peygamber "Vaktinde kılınan namazdır" buyurdu. "Sonra hangisidir" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir" buyurdu. "Sonra hangisidir" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir" buyurdu. Buhârî, Müslim 

Bu hadis- i şeriften de anlaşılıyor ki anne babaya iyilik etmek Allah yolunda cihad etmek ile namaz kılmak kadar elzemdir. 

  • Resûlullah "Bir kimsenin kendi anne ve babasına lânet etmesi en büyük günahlardandır" buyurdu. Sahâbîler "Yâ Resûlallah, insan anne ve babasına nasıl lânet eder" diye sordular. Resûlullah "Başkasının babasına söver, o da (karşılık olarak) onun babasına söver; annesine söver, o da onun annesine söver" şeklinde cevap vermiştir. Buhârî

  • Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber:

Ana babasının ihtiyarlık zamanlarında, onlardan birine veya her ikisine yetişip de (lâyık oldukları hürmeti göstermediği için) cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün, buyurmuş ve bunu üç kere tekrarlamıştır. Müslim

  • Bir gün Allah Resûlü'ne bir kişi geldi ve "Ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum" dedi. Resûlullah "Anne ve babandan sağ olan var mı" diye sordu. O "Evet, ikisi de sağdır" dedi. Peygamber "Allah'tan mükâfat bekliyor musun" buyurdu. O "Evet" dedi. Bunun üzerine Peygamber "Öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak" buyurdu. Müslim

Bir cevap yazın