Ana Baba Hakkında Ayetler

Ana Baba Hakkında Ayetler

Ana Hakkında Ayetler

Baba Hakkında Ayetler

Ana Baba Ayetleri

Anne babanın razı olması demek, yüce Allah'ın rızasına ermekten geçer. Evlatlar olarak herdaim anne ve babalarımıza karşı saygı sevgi gönül bağlılığı, merhamet göstererek onların istediklerini yaparak her konuda onların onayını rızasını alarak bu dünya hayatını da ahiret hayatını da cennete çevirmek bizlerin elinde olduğunu göz ardı etmeyelim.

Hadis kitapların tamamı, kişinin anne ve babası ile olan ilişkilerini düzenlemek için pek çok hadis ihtiva eder. Hadislerde iyilik mânâsındaki 'birr' kelimesi tercih edilmiştir. Yine pek çok yerde anne babaya karşı gelmek ve onların haklarını korumamak da bi kelimenin zıddı olan 'ukûk' kelimesiyle ifade edilmiştir. Aslında hadiste geçen 'birr', dünya ve âhiretteki tüm iyiliklere ve güzelliklere işaret eder. Dünya da hidayete ermiş olmak, nimet içinde olmak vr hayırlarla kuşatılmak iyiliğin değişik tezahürleridir. Âhiret günü cennette ebedî mutluluğu elde etmek de bu kelimenin kapsamı içerisindedir.

'Birr' kelimesi anne ve babaya gönülden bağlılığı, onların kalplerini kırmamayı, onlara yaşlılıklarında kol kanat germeyi ifade eder. Bu davranışlar aynı zamanda Allah'a itaatin de bir ifadesidir. Denilebilir ki ana babaya iyilik etmek. insanı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya götürür. Bunun tersi olan isyan ise, anne ve babanın hakkıni çiğnemek ve bağları koparmaktır. Zaten 'birr' kelimesinin zıddı olan 'ukûk' kelimesi aslında koparmak, parçalamak anlamına gelir. Anne babaya karşı çıkmak onlarla olan bağı koparmak demektir. Allah Teâlâ, anne babaya 'isyan'dan asla hoşlanmaz. Âlemlerin Rabbi, kıyamet gününde ebeveynine baş kaldıranın yüzüne bakmayacak, onu cennetine almayacaktır.

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Anne baba, kişinin cennete gitmesine vesile olacak ana kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış!"
(T1900 Tirmizî, Birr, 3).

"Rabbinin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise, anne babanın öfkesine bağlıdır."
(T1899 Tirmizî, Birr, 3)

Dolayısıyla anne ve babaya iyiliği tavsiye edip, onları kötülükten alıkoymaya çalışmak da evlâdın vazifesidir.

Kur'an'ı Kerim'de Ana Baba Hakkında Geçen Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Ana baba hakkında Rabbimiz şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve bir vakit İsrailoğullarından: "Allah'tan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya, akrabaya, öksüzlere ve biçarelere iyilik edeceksiniz" diye söz almış ve "insanlara güzel söz söyleyin, namaz kılın, zekatı verin." diye d3 emretmiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.
Bakara, 2/83

"Birinize ölüm geldiği vakit bir mal bırakacaksa, babası, anası ve en yakın akrabası için meşru' bir surette vasiyyet etmek, Allah'tan korkan kimseler üzerine yerine getirilmesi vacip bir hak olarak üzerinize yazıldı."
Bakara, 2/180

"Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Vereceğiniz nafaka ana baba, en yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha her ne yaparsanız Allah onu muhakkak bilir."
Bakara, 2/215

"Ey iman edenler! Kendiniz,  ana babanız veya akrabanız aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayın, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır."
Nisâ, 4/135

"Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koymayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez."
Nisâ,4/36

De ki: "Geliniz, size Rabbiniz neleri haram kıldı okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babanıza iyilik edin. Yoksulluk yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de, onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığını da, gizlisine de yaklaşmanın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti, umulur ki  düşünürsünüz.
En'âm/151

"Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte onlar kendilerine yazık etmiş olurlar."
Tevbe, 9/23

"Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve ana babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisinede de gönül alıcı güzel sözler söyle.
İsra, 17/23

"Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. "Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster" diyerek dua et."
İsra, 17/24

"Biz insana ana babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara uyma! Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman, vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım."
Ankebût, 29/8

"Biz insana ana babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi, güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır; çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bunun için (ey insan), hem bana hem ana babana minnet duymalısım; sonunda dönüş yalnız banadır."
Lokmân, 31/14

"Eğer ana baban, hakkında bilgin olmayan boe şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran; yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle; dönüşünüz yalnız banadır, o zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim."
Lokmân, 31/15

"Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdında da babasındam hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın."
Lokmân, 31/33

"Biz, insana ana babasına iyilik yapmasını tasviye ettik. Anası onu, zahmetle (karnında) taşıdı ve zahmetle doğurdu. Ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi süresi otuz aydır. Nihayet olgunluğa erdiği ve kırk yaşına girdiği zaman şöyle der. "Ey Rabbim, beni muvaffak kıl ki, bana ana babama ihsan ettiğin nimetine şükredeyim ve razı olacağın salih bir amel işleyelim. Neslimden gelenleri de salih kimselerden kıl. Çünkü ben, tövbe ile gerçekten sana yüz tuttum ve ben gerçek müslümanlardanım."
Ahkâf, 46/15

"Allah'a ve âhiret gününe iman eden bir topluluğun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa -Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bunların kalplerine imanı nakşetmiş be onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları -orada ebedî kalmak üzere -altlarından ırmak akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan râzı olmuştur, onlar da O'ndan râzı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar; iyi bilinmeli kurtuluşa erecekler olanlar da Allah'tan yana olanlardır!
Mücâdele, 58/22

Selâm ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın