Allah'ın İsimleri Çocuklara Verilebilir mi?

Allah'ın İsimleri Çocuklara Verilebilir mi?

Bir anne-babanın çocuğuna karşı görevlerden birisi ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s), bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağırılacağını belirterek "Çocuklarınıza güzel isim koyunuz"
(Ebû Dâvûd, Edeb, 69) buyurmuştur.

Çocuklara Allah'ın isimlerini vermeye gelince, hemen belirtmek gerekir ki Allah'a has isimler çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara ilahî isimler verilecekse başına "kul" anlamına gelen "abd" kelimesi eklenmelidir. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulkadir, Abdüllatif gibi…

Çocuklarınıza isim verme konusunda: Anlamı güzel isimleri vermeyi koymayı tercih ediniz...


Bir cevap yazın