Albert Einstein'ı Farklı Kılan 10 Yöntem

1.) Hayal Kurar ve Düşünürdü

Bir kişinin boş kafalı ya da yüksek zekalı olduğunun kararını kim verebilir ki? Birçok kişi Einstein'ın unutkan ve genellikle kafası karışık biri olarak tanımlardı. Fakat Albert Einstein döneminin en yaratıcı beyinlerinden biriydi. Bunun sebebi düşünce biçimini kısıtlamaya karşı olmasaydı. Esas olanın geçmişe yönelik derin bir hafızanın değil, geleceğe yönelik yüksek bir hayal gücü olduğunu düşünüyordu.

2.) En İyi ve Zeki Kişileri Araştırırdı ve İncelerdi

Albert Einstein ün kazandıktan sonra derin bir araştırmaya koyulmuştur. Max Planck gibi onun alanında dahi isimleri derinlemesine araştırmaya başlamıştır. Birçok isimle yüz yüze tanışma fırsatı bulamamıştır fakat bunun yerine onları çalışmalarını ve araştırmalarını incelemiştir.

3.) Einstein Birçok İşi Bir Arada Yapardı.

Einstein keman çalmayı çok iyi bir şekilde öğrenmiştir. Müziğin matematiksel yapısına bayılmıştır. Albert Einstein hayatı boyunca müziği psikolojisini koruyan bir kabuk gibi kullanmıştır. Einstein, insanın sadece iyi olduğu konuda değil, diğer her konuda kendini geliştirmesi gerektiğini düşünmektedir.

 

4.) Merakına Güven Duymuştur.

Einstein onu elde ettiği başarılara ulaştıran en büyük gücün merak olduğunu söyler. Ona göre meraklı bir insanın elinden gelmeyecek hiçbir iş yoktur. Çünkü merakın sonunda araştırmaya, araştırmanın da öğrenmeye ve bilgiye giden yolunu açtığını söyler. Kendi hayatının her noktasında uyguladığı bu prensip onu büyük başarılara taşımıştır.


5.) Eğitimde Otoritelere Karşı Hep Bir Şüphe Beslemiştir.

Günümüzde bile öğretmenlerimizin dediklerine inanmadığımız zamanlar olmuştur. Her ne kadar müfredatın düşünmeyi öğrettiği söylense bile, kendi önyargıları ile günümüz eğitim sistemi özgürce düşünmeyi neredeyse imkansız kılmaktadır. İşte Einstein'ın bu sebeple hayatı boyunca eğitim sisteminin dayatmaları dışında kendine özgü öğrenme yöntemlerini benimsemiştir.

6.) Albert Einstein Radikal Sorular Sormayı Desteklemiştir.

Bir Çin atasözü derki:" soru soran kişi sadece ilk beş dakika aptaldır ; ömür boyu soru sormayan ise bir ömür boyu aptaldır". Doğru bilgilere ulaşmak için varsayımları keşfetmeye çalışmak gerekmektedir ve birçok doğru kabul edilen bilgiyi baştan sorgulamak gerekmektedir.

7.) Einstein Kendi Müfredatını Belirlemiştir.

Albert Einstein derslerde not tutmak yerine kendi seçtiği fizik ve matematik kitapları okumuştur. Einstein derslerinden geçebilmek için yerine arkadaşlarının onun için not tutmalarını rica etmiştir.

8.) Öğrenmek İçin Kadere Güvenmiştir.

Einstein'ın kader anlayışı çok farklıydı. Ona göre Kader bir araştırma ve disiplin sonucunda gözle görülebilen obje veya fenomenlerden çıkarılan bilgilerdir.Onun için yaratıcının kuralları doğayla uyumlu olan tüm kurallardı ve kadere inanırdı.

9.) Albert Einstein Hayattaki Önemsiz Şeyler İçin Kafasını Yormamıştır.

Einstein şu anda hayatta olsaydı acaba Facebook veya Twitter da ne kadar vakit geçirirdi? Einstein sürekli olarak fiziksel dünyayı araştırıp ve anlamaya çalışmıştır. Düşünecek bir şeyiniz olmadığında ne düşünürsünüz? Einstein keşifleri bir rastlantı sonucu ortaya çıkmamıştır; onun keşiflerinin kaynağı disiplinidir.

10.) Her Zaman Kendini Eğiten Bir Kişi Olmuştur.

Okul kişiye belirli konseptleri ve dili öğretmeye ağırlık verirken, Einstein sadece bununla kalmamış kendi girişimleri ile akademik çevrenin sınırlarını aşmıştır.Görüldüğü üzere Einstein neyi okuyup okunmaması gerektiğini tamamen kendisi karar vermiştir. Başka insanların onun için karar vermesine izin vermemiştir.


www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet

Bir cevap yazın