Ahmet Kabaklı Kimdir? Ahmet Kabaklı 'nın Eserleri Nelerdir?

Ahmet Kabaklı Yaşamı ve Edebi Kişiliği

*1924, Mayıs ayında Elazığ /Harput' ta dünyaya geldi, çocukluğu Harput yakınlarında Göllübağ denilen bölgede geçti.

*1931 yılında Elazığ Numune mektebine girdi, ilk ve orta öğrenimini tamamladı.

*1944 yılında İstanbul yüksek Öğretmen Okulu parasız yatılı imtihanını kazanarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde yüksek tahsilini tamamladı.

*Diyarbakır ve Manisa Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı.

*Aydın'da iken başladığı Ankara hukuk fakültesini bitirdi (1955 -1960)
1956 yılında Tercüman Gazetesi'nin düzenlediği yarışmasında "Üniversitede Münazaralar" yazısı birinci seçildi.

*1956 sonbaharında bir yıllık eğitim stajı için MEB tarafından Paris'e gönderildi. Yazılarına "Uzaktan Uzağa", "Paris'ten Paris notları", "Paris Mektupları" başlıkları altında Paris'ten devam etti.

*Dönüşünde İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğine tayin edildi (1958-1969).

*1969'dan itibaren İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda öğretim üyesi olarak çalıştı, 1974'de emekliye ayrıldı.

*Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk müziği Devlet Konservatuvarı'nda edebiyat dersleri verdi (1975 ).

*1978 yılında Meşkure Kabaklı, Rıfat İzzet Öksüz, Sevinç Çokum, İskender Öksüz, Cahit Dodanlı, Emine Işınsu Öksüz, Tahir Kutsi Makal, Suha Burçkin, İrfan Atagün, Halis Akaydın, İsmail Gerçeksöz ile beraber Türk edebiyatı Vakfı'nı kurdu ve ölünceye dek başkanlığını yaptı.

*1991 yılından itibaren Türkiye Gazetesi' nde "Gün Işığında" köşesine devam etti.

*1995 yılından itibaren Türk Dil Kurumu asli üyeliği görevini sürdürdü.
*14 Aralık 1996 tarihinde Aydınlar Ocağı ve 55 gönüllü kuruluşun desteği ile kendisine "şeyhülmuharririn" ünvanı verildi.

*8 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Ansiklopedi:

*Türk Edebiyatı (5 cilt, 1991)

Ahmet Kabaklı Fikri Eserleri:

*Müslüman Türkiye (1970)
*Mabet ve Millet (1970)
*Kültür Emperyalizmi (1970)
*Bürokrasi ve Biz (1976, Fikir dalında *Türkiye Milli Kültür Vakfı armağanı) *Bizim Alkibiyades (Siyasi hicivler, 1977)
*Temellerin Duruşması (1989; Fikir dalında Türkiye Yazarlar)

Ahmet kabaklının deneme ve eleştiri yazıları:

*Şiir İncelemeleri (1992)

Ahmet kabaklının monografi Yazıları:

*Mehmet Akif (1971)
*Yunus Emre (1971)
*Mevlana (1972, Selçuk Üniversitesi ve Konya Turizm Derneği Ödülü) *Sultanü'ş Şuara Necip Fazıl (1995)

Ahmet Kabaklı' nın Roman, Hikaye ve Senaryo yazıları:

*Ejderha taşı (Yazarın çocukluk hatıralarına dayalı hikayeler, 1998)
*Ecurufya (Mizahi Roman, 1980)
*Şair-i Cihan (Senaryo 1996)

Tercüme:

*Pikwik'in Maceraları (Charles Dickens' tan, 1962).

Metin Neşri

*Şehir Mektupları (Ahmet Rasim'den, 1971)
*Muhayyelat-ı Aziz Efendi (Sadeleştirilmiş metin, 1973).

 

Bir cevap yazın