Ahid Nâme Duâsı

Ahid Nâme Duâsı

Allâhümme fâtırıssemâvati vel ardı âlimel ğaybi veşşehâdeti * Allâhümme innî âhedü ileyke fihâzihil Hayatiddünya * İnneke entellâhü lâ ilâhe illâ ente *vahdeke lâ şerikeleke * Ve Enne Muhammeden abdüke * Ve Resûlüke *Felâ tekilni ilâ nefsî tarfete aynin *feinneke intekilni ilânefsî tarfete aynin * tükarribünî mineşşerrî ve tübâıdünî minel hayri * ve inni lâ asıku illâ birahmetike fecal Rahmetikelî ahden * İndeke tufinîhi yevmel kıyâmete inneke lâ tühlifül miâdü...

Resûlullah Ashâbına bir gün kim sabah, akşam Allah'u Teâlâ ile ahid edebilir buyurdular ve bu mübârek duayı öğrettiler.

Ahid Nâme Duâ Anlamı

Ahid Nâme Duâsı

Mânai Latifi

Ey gökleri ve yeri yaratan ve ey gayıp ve Şehâdet âlemini bilen Allah'ım. Ey Allah'ım ben dünya hayatında seninle şu şekilde ahd ederim ki senden başka ilâh yoktur. Teksin ortağında yoktur. Muhammed Aleyhisselâm senin kulun ve Resûlündür. Beni nefsime göz açıp yumuncaya kadar bırakma bırakırsan bu müddet içinde (nefsim beni şerre yaklaştırır hayırdan uzaklaştırır) benim güvencim rahmeti ilâhiyendir. Başka bir amelime güvenmiyorum. Seninle (Şu hayatı dünyada) böyle ahd ediyorum. Kıyâmet günü bu Ahdimi Senden isterim. Sen vâdinden dönmezsin, demektir.

Aydınlatma :

Bu âhid nâmenin muhtelif şekilleri varsada biz Tirmizi ve Mesâbihin rivayetini nazarı itibare alarak, ondan iktisap ettik. Resûlullah bir gün Ashâbına kim Allah'u Teâlâ ile ahde kâdir olabilir, buyurmuştur.

Kıyâmet günü bu ahdimi yâ Rab senden isterim. Sen vâdinden dönmezsin sözü ile nihâyet verilmiştir.

Rivâyete göre bu ahid nâmeyi okuyanın bu ahdini melekler arşa def ederler. Kıyâmet günü olunca bu ahid nâmeyi Allah'ın huzuruna sevk ederler. Resûlullah bu ahid nâmeyi sabah, akşam okunmasının tavsiyelerinin sırrı da, sabah, akşam melâikelerinin bu âhidnâmeye şâhid olmalarına binâendir. O halde bu ahidnâme her mümin için lüzumlu bir cevherdir. Hiç olmazsa bir insan müddeti ömründe bir kerre olsun bunu sıtkan ve hakkan okuyup Allah'u Teâlâ ile ahdetmelidir.

Duânın Beyitlerle İfadesi

Dünyada Hakla ahdeden,
Doğru cennete gider,
Mahşer günü münâdiyler,
Hep böylece nidâ eder.
Sabah, akşam ahd eyle,
İmânını berk eyle.
Sıkıntılar ref olsun,
Yolumuzu âsân eyle.

Selâm ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın