Ağustos böceğini neden göremiyoruz?

İnsanoğlu içinde var olduğu doğayı her zaman anlama çabası içine girmiştir. Bu sayede dünyaya hükmetmeyi başarmış ve doğayı şekillendirmiştir. Zaman zaman insanoğlunun doğa ile mücadelesi ondan faydalanmak yerine ona zarar vermeye dönüşse de aldığı karşılıklarla hep birbirlerini idare edegelmiştir.

Doğayı anlamak için onu iyi gözlemlemek ve tüm değerlerden koparak objektif şekilde değerlendirmek gerekir. Duyuları, duyguları birlikte kullanarak doğayı anlamak canlıların doğada var olma becerisini nasıl gerçekleştirdiğini çözümlemek pek çok alanda özellikle teknolojide insanoğlunun gelişimini bir hayli hızlandırmıştır. Bu aslına bakarsanız oldukça çok zor bir uğraş ve bıkmadan usanmadan gözlem, inceleme isteyen bir mücadele. Bu uğraşta başarıya ulaşmak için herkesin gördüğünden fazlasını görmek farklı taraflarını ortaya çıkarmak gerekir.

Gelin şimdi hep beraber farklı bakış açıları kullanarak ağustos böceklerini inceleyelim ve ağustos böceklerinin seslerini çok duyduğumuz halde neden bir türlü göremediğimize bakalım. 

Yaz aylarında ağustos böceklerini görmek yerine seslerini daha fazla duyarız. Bu nedenle ona cırcır böceği de denir. Ömürleri kısadır ve bu kısacık ömürlerini neslini devam ettirmek için yaşar. Genellikle ağaç kabuklarının üzerinde yaşamlarını sürdürürler. Ağustos böcekleri de bukalemunlar gibi  tehlikeden korunmak için rengini ve şeklini bulunduğu yüzeye göre uydurabilir. Yani diğer bir deyişle kamufle olur. Bu onun fark edilmesini oldukça zorlaştırır.

Bu aslında bir çok canlının kullandığı bir yöntemdir. İnsan da tasarladığı kıyafetlerle özellikle savaş alanında kamufle olmayı tercih eder. İşte bu insanoğlunun doğayı iyi gözlemlemesinden kaynaklanır.

Ağustos böcekleri üzerinde yaşadıkları ağaç yüzeyinin kabuklarının şeklini taklit ederler. Çünkü kanatlarının dikey çizgilerinin kesişme yerleri küçük koyu renkler oluşturur. Bu ağaç kabukların üst üste binmiş formunu taklit etmektir. Ayrıca ağustos böceklerinde tespit edilen renkler ağaç kabuklarının renkleri ile benzerlik gösterir. Bu durum yüzeyden yansıyan ışığın az olmasına sebep olur. Yüzey formundan yansıyan ışığın azlığı ve renklerinin birbirine yakınlığının üstüne bir de yüzey böcek formlarının çizgisel benzerliği ortaya iyi bir kamuflajın çıkmasını sağlar. Böylece ağustos böcekleri var olma mücadelesini devam ettirir. Tabi fark edilene kadar...

Bir cevap yazın