Âdem Aleyhisselâm'ın Tevbesi

Kalbin En Etkili Cilâsı

Tevbe- İstiğfâr

Âdem Aleyhisselâm'ın Tevbesi

Türkçe Okunuşu

"Allahümme inneke ta'lemü sirrî ve alâ niyyetî fakbe'l-- ma'zereti ve ta'lemü hâcetî fe a'tınî sü'lî ve ta'lemü mâ fî nefsî, fağfirli zünûbî. Allahümme innî es'elüke îmanen yübâşiru kalbî ve yakînen sâdikan hattâ a'leme ennehü len yusîbenî illâ mâ ketebte lî ve ardınî bimâ kasem-te lî verridâ bima kasemte lî yâ Ze'l-Celâli ve'l-ikram."

Âdem Aleyhisselâm'ın Tevbesi

Arapça Okunuşu

Allah'u Teâlâ Hazretleri, Hz. Adem'in (A.s) tevbesini kabûl ettiği için, Âdem Aleyhisselâm Kâbe-i Şerif'i yedi kere tavâf etmiş, iki rek'ât namaz kılmış, sonra Kâbe'ye yönelerek yukarıdaki duâyı okumuştu. Hz. Âdem (A.s) bu şekilde tevbe edince, Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmuştu:

- "Ey Âdem! Seni bağışladım. Senin neslinden Bana bu duâ ile yalvaran olursa, onun günâhlarını da bağışlarım. Bütün sıkıntı ve kederlerini giderip gönlünden fakirlik korkusunu çıkararırım. O istemese de dünya ve dünyalıklar kendiliğinden ona gelir."

◇ Keşfü'l-Ğumme'de rivayet edildiğine göre:

Allah'u Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Ey Âdemoğlu! Koruduklarım hâriç hepiniz günâhkârsınız, istiğfar ediniz sizi afvedeyim. Ey Âdemoğlu! Günâhın semâlara dayansa, fakat Ben'den afvını istesen, seni afvederim. Ey Âdemoğlu! Bana hiç bir şeyi ortak koşmadan yer dolusu hatâlarla huzûruma gelsen, hiç şüphesiz seni yer dolusu mağfiret ile karşılarım."

◇ Keşfü'l-Ğumme'de rivayet edildiğine göre:

-Rasûlullah sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

-"Demirin pas tuttuğu gibi kalpler de paslanır. Kalplerin cilâsı istiğfardır."

Selâm ve Dua ile Kalın...


Bir cevap yazın