Nemrut

Doğu ve Batı Medeniyetlerinin, 2150 m. yükseklikte muhteşem bir piramitteki kesişme noktası, Dünyanın sekizinci harikası Nemrut, Yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer almaktadır.

Sessiz bekçiler

Burası tanrıların, kralların ve bazı yaratıkların dev heykellerinin insana tepeden baktığı bir mezar. Milattan Önce 1. Yüzyılda günümüz Adıyaman sınırları içinde Kral 1. Antiochus Kommagene Krallığı'nın lideriydi. MÖ 34 yılında öldüğünde Nemrut Dağı'nın Fırat Nehri'ne bakan rüzgarlı tepesinde taş yığınlarının içine gömüldü.

Nemrut

Ölmeden önce bıraktığı yazılara göre, Antiochus yüksek ve ıssız bir yere gömülmek istiyordu.

 

nemrut1

 

Roma ve Pers imparatorluklarının birbirine rakip olduğu devirde, bu bölge adına Kommagene denilen, dev imparatorlukların sınırında kalmış ufak bir bölgeydi. Roma İmparatorluğunun küçük bir eyaleti iken Vali Mithridates, bağımsızlığını ilan etti. Mithridates M.Ö. 64 yılında öldüğünde, oğlu Antiochus tacı ele geçirdi. Antiochus iki dev imparatorluğun çekişmelerinden faydalanarak, Roma ve Perslerle anlaşmalar imzaladı ve küçücük krallığının bağımsızlığını pekiştirdi.

nemrut2

Bu antlaşmalar nedeniyle Kommagene’deki Roma nüfuzunun kalkması  Antiochus’u halkı gözünde kahraman yaptı. Bu nedenle Onu anmak ve gelecek kuşaklara namını ulaştırmak adına şimdilerde ancak kafaları görünen heykeller yapıldı.

Gerçi Nemrut heykellerini Antiochus kendi yaptırmış da olabilir ama onun namını kullanıp iktidarını devam ettirmek isteyenlerin yaptırmış olması daha muhtemeldir.

Bir çok kişi Nemrut ile Nemrut heykelleri arasındaki bağı merak eder. Aradaki bağ heykellerin bulunduğu dağın adının Nemrut Dağı olmasıdır. Yoksa Nemrut ile Antiochus arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Nemrut muhtemelen Sümer imparatorlarından biri olup Antiochus’dan yaklaşık 2000 yıl evvel yaşamıştır.

Heykeller ilk yapıldıkları zaman dev insanlar şeklindeydi. Daha sonra depremler nedeniyle alt bölgeler parçalanmış, sadece kafalar ayakta kalmıştır. En büyük heykeli Doğu terasındadır. Bunlar zamane tanrılarının muazzam figürleri olup ana sunağa bakmaktadırlar.

Nemrut

Cennet manzarası

Dağın zirvesine çıkan dolambaçlı yoldan tırmanırken Torosları da içeren muhteşem manzarayı izliyorsunuz. Nemrut kalıntılarına Adıyaman ve Malatya'dan ulaşılabilir.

Nemrut

 

Nemrut

Kral Antiochus heykelinin kafası da gövdesinin önünde dursa da hala heybetli görünüyor. Yanında bir kartal ve krallığının koruyucu tanrısı Kommagene heykeli bulunuyor. Kommagene Büyük İskender'in imparatorluğunun parçalanması üzerine ortaya çıkan birçok krallıktan biri.

Nemrut

Çakıl taşlarından anıt

Dağın tepesinde Antiochus için yapılan ve tümülüs olarak da bilinen piramit mezar 50 metre yüksekliğinde. Bu yükselti çakıl taşları yığılarak oluşturulmuş. Antiochus, annesi tarafından Yunan, babası tarafından ise Pers krallığıyla bağlantılıydı.

Nemrut

Keşfedilmemiş mezar

Antiochus öldükten 106 yıl sonra 72 yılında Romalılar Kommagene krallığını ilhak etti. Dağın tepesindeki anıt mezarı 1881'de Alman arazi mühendisleri keşfedinceye kadar bilinmiyordu. Kralın mezarı henüz bulunmuş değil. Fakat araştırmacılar bugünkü gelişkin teknolojiye rağmen tümülüse zarar vermekten korkuyor.

Nemrut

 

Mezarın doğu yakasında bir aslan heykeli gözetmektedir bölgeyi. İnsanlar burada tanrıların huzurunda ateş yakıp ziyafetler hazırlayarak onları mutlu etmeye çalışırdı.

Antiochus kendi heykelini Zeus gibi tanrıların heykellerinin yanına yaptırarak onlara tapınan insanların duasını almayı da amaçlamıştır.

Nemrut

Fırat Nehri'ninkaynağı

Buradan Fırat Nehri de görülür uzaktan. Türkiye'de başlayan nehir Suriye ve Irak topraklarından geçer, burada Dicle Nehri ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülür. Nemrut ayrıca Doğu Anadolu'da aktif olan bir fay hattına yakındır. Kalıntıların bir depremde zarar görmesinden endişe duyan UNESCO bölgeyi gözetim altında tutuyor.

Nemrut

Dağlara üstten bakın

Nemrut Dağı'nın yüksekliği 2134 metre. Araştırmalara göre heykeller ay takvimine göre belli bir düzen içinde sıralanmış gibi. Nemrut'a sadece bu olağanüstü heykelleri görmek için değil, harika manzarayı ve güneşin batışını izlemek için de mutlaka gidilmeli.

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net