2020 Yılı Üç Aylar Başlıyor

Üç Aylar Başlıyor

2020 yılı mübarek üç aylar 25 Şubat Salı günü başlıyor.

Recep ayının ilk günü olan 25 Şubat Salı günü ile artık maneviyat iklimi olan aylara Allah'ın ayı olan Recep ayına giriyoruz.

Recep ayının ilk perşembe günü Regaip kandili idrak edilir.

Miladi 1441 Hicri yılın ve 2020 yılının 27 Şubat Perşembe günü Regaip kandili idrak edeceğiz. Allah'ın ayı kutlu mutlu mübarek ay Recep hoşgeldin...

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan'dır.

Recep Ayına Girince Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Recep ayına girdiğinde şu duayı okurdu:

"Allahümme bârik lenâ fî Receb ve Şabân ve belleğnâ Ramazân."

"Allah’ım! Recep ve Şâban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!"

Recep, Şaban ve Ramazan ayında bu dua okunmaya devam edilir.

Rasulllah sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur:

"Her kim Recep ayına girince 7 defa: [Estağfirullahellezi lâ ilâhe illâhû el Hayye’l Kayyûme ve etûbü ileyh] duasını okuyan kulu için Allah’u Teâla, meleklerine bu kulunun günah defterini yırtın emrini verir."

Üç Ayların Fazileti ve Önemi

Bu Mübarek üç aylarda bulunan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini içerisinde bulunduran kutlu aylardır.

Üç Ayların ilki olan Allah'ın ayı olan Recep ayında Regaip ve Miraç kandili kutlanır.

Peygamberin ayı olan Şaban ayınin 14'ünü 15'ine bağlayan gecede Berat kandili kutlanır.

Peygamber Efendimiz s.a.v'in ümmetim ayı dediği kutlu ve mübarek ayların sultanı olan Ramazan da ise 26'yı 27'ye bağlayan gecede mübarek Kadir gecesi kutlanır.

Peygamber Efendimiz s.a.v üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında ibadete taata ayrı bir önem ve ehemmiyet verilir.

Peygamber Efendimiz s.a.v şöyle buyurmuştur:

"Recep Allah’ınayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır."

Üç Aylarda Okunacak Tesbihler 

Recep ayının ilk günü olan 25 Şubat Salı günü  Allah rızası için  bu mübarek aya girdiğimiz için 2 rekat nafile namaz eda edilir. Sonrasında ihlâs ve samimiyetle geçmişten şimdiye kadar olan geçen yıldan bu yıla bu güne kadar işlenmiş olan hata yanlış ve günahlarımıza bir tövbe istiğfar bol bol zikredilir.

Tövbe istiğfar sonrasında ise şu tesbihatlar okunur:

111 defa "Allahümme salli alâ Muhammed" diyerek Peygamber Efendimize s.a.v’e salat-ü selâm getirilir.

1660 defa "Ya Allah" zikredilir.

Recep, Şaban ve Ramazan ayında günlük 1100 defa "Lâ ilâhe illallâh" zikredilir.

100 defa "Muhammedü’r-Rasûlullah" zikredilir.

Böyle devam edildiği takdirde üç ayların sonunda

Bu tesbihatlar üç ay boyunca günlük okunarak üç ayların sonunda 90 bin Kelîme-i Tevhîd zikredilmiş olur.

Rasûlullah sallahu aleyhi vesellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Bir defa Kelîme-i Tevhîd getiren kimsenin dörtbin tane büyük günâhı amel defterinden silinir.”

Recep Ayında Okunacak Tesbihler

Recep ayının ilk onu günlük 100 defa:

"Subhânel HayyilKayyûm"
(Hay ve Kayyum olan Allah’ı tesbih ederim.)

Recebin ikinci onu günlük 100 defa:

"Sübhânel ehadissamed"
(Ehad ve Samed olan Allahı tesbih ederim.)

Recebin üçüncü onu günlük 100 defa:

"Subhânnalâhirraûf"

(Râuf olan Allah’ı tesbih ederim.)

Regâip Kandili

27 Şubat Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ise mübarek Regâip Kandili gecesidir.

Resulullah Efendimiz s.a.v şöyle buyurmuştur:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk Cuma gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."

"Haram ayın karşılığı haram aydır; saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kime size saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır."
Bakara-194

Haram Aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep aylarına haram aylara el-eşhür'ül hurum Kuran-ı Kerim Tevbe Sûresi 36. ayetinde haram aylar olarak bahsedilmektedir.

Kur’anda recep kelime olarak zikredilmez. Sadece haram ayların içerisinde yer alır. Haram "yapılması yasaklanmış olan, dokunulmaz, kutsal" anlamına gelir. "Haram ay" tabiri ise, savaş yapmanın yasak ve haram olduğu, diğer bir deyişle barış dönemi olan ayları ifade eder. Bunlar kâmeri takvime göre birinci, yedinci, on birinci ve on ikinci aylardır (Muharrem, Recep  Zilkade, Zilhicce).

2020 Yılı Dini Günler ve Geceler

Üç Aylar Başlangıcı - 25 Şubat Salı

Regaib Kandili - 27 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 21 Mart Cumartesi

Berat Kandili - 7 Nisan Salı

Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı

24 Pazar, 25 Pazartesi 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı

31 Temmuz-1-2-3 Ağustos

Mübarek üç aylarınız tüm islâm aleminin ve bütün ümmet-i mubin din kardeşlerimin mübarek olsun.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

 


Bir cevap yazın