2019 Üç Aylar Başladı

2019 - Üç Aylar Başladı

Mübarek üç aylar; Recep, Şaban, Ramazan ayı olarak ifade edilir.

Bu hafta gireceğimiz üç aylara tekrar kavuşturma şerefine eriştirdiği için Yüce Mevlamıza sonsuz hamd ve şükürler olsun. Salat ve Selâm Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafaya Sallahu aleyhi vesselleme olsun.

Üç ayların ilki olan Recep ayı 8 Mart Cuma günü başlıyor.

Recep ayının ilk Cuma gecesi mübarek Regaip kandili...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Recep ayına girdiğinde şöyle dua ederdi:

Arapça Okunuşu

"Allahümme bârik lenâ fî Receb ve Şabân ve belleğnâ ramazân."

Türkçe Okunuşu

"Allah'ım! Recep ve Şâban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!"

Recep, Şaban ve Ramazan-ı şerifte bu dua okunur.

Rasulllah sallahu aleyhi veselllem Efendimiz şöyle buyurmuştur.

" Her kim Recep ayına girince 7 defa: [Estağfirullahellezi lâ ilâhe illâhû el Hayye'l Kayyûme ve etûbü ileyh] duasını okuyan kulu için Allah'u Teâla, meleklerine bu kulunun günah defterini yırtın emrini verir."

Üç Aylar Girince Okunan Tesbihler

Recep ayının ilk gününde Allah rızâsı için 2 rekat nafile namaz kılınır. Sonra ihlâsla bir şekilde bütün günahlara tevbe istiğfar edilir. Daha sonra sırasıyla şu tesbihatlar okunur:

👉 111 defa " Allahümme salli alâ Muhammed" diyerek Peygamber Efendimize s.a.v' e salavat-ı şerife okunur.

👉  1660 defa  "Ya Allah" okunur.

👉   Üç aylar süresince günlük 1100 defa "Lâ ilâhe illallâh" zikredilir.

👉  100 defa "Muhammedü'r-Rasûlullah" okunur.

Böyle devam edildiği takdirde üç ayların sonunda 90 bin Kelîme-i Tevhîd zikredilip okunmuş olur.

Rasûlullah sallahu aleyhi vesellem Efendimiz:

" Bir defa Kelîme-i Tevhîd getiren kimsenin dörtbin tane büyük günâhı amel defterinden silinir." buyurmuştur.

Üç Ayların Önemi

Bu Mübarek üç aylarda bulunan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini içerisinde bulunduran kutlu aylardır.

Peygamber Efendimiz s.a.v bu mübarek aylarda ibadete çok önem vermiştir.

Bir Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki:

"Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır."

Recep ayına Regaip kandili ile giriş yaparken, Recebin 27 gecesinde ise namazın farz kılındığı mübarek Miraç kandiline erişeğiz.

Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece ise mübarek Berat kandilini idrak edeceğiz.

Recep ve Şaban ayını en güzel şekilde ibadetlerle geçirerek mübarek Ramazan ayına müslümanlar maneviyat iklimine tam anlamıyla hazırlanmış olur.

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı ise rahmet bereket huzur ayıdır.

Kur'an-ı Kerim Ramazan ayının 27. gecesi dünya semasına Cebrail a.s vasıtasıyla vahiy yoluyla Peygamber Efendimiz s.a.v'e ilk alak süresinin ilk beş ayeti olan "ikra" "oku" ayetleri ile inmeye başlamıştır.

Kur'anda recep kelime olarak zikredilmez. Sadece haram ayların içerisinde yer alır. Haram " yapılması yasaklanmış olan, dokunulmaz, kutsal" anlamına gelir. "Haram ay" tabiri ise, savaş yapmanın yasak ve haram olduğu, diğer bir deyişle barış dönemi olan ayları ifade eder. Bunlar kâmeri takvime göre birinci, yedinci, on birinci ve on ikinci aylardır (Muharrem, Recep  Zilkade, Zilhicce).

Rasulallah bir hadis-i şerifte şöyle buyurur.

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk Cuma gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."

Recep Allah'ın ayı olduğuna göre bu mübarek kutlu ayda yüce Allah'a tövbe istiğfar ederek başlayıp onun rızasına erişecek nafile oruç, nafile namaz ile ona daha çok yakınlaşalım. Yapacağımız hayır ve iyiliklerle yetime, öksüze, fakire, fukaraya, borçluya, darda zorda kalan yardıma muhtaç müslüman kardeşlerimize elimizi uzatalım.

Bir atasözümüz vardır:
Ne verirsen elinle, o gider seninle.

Hayır ve iyilikte yarışan kullardan olalım... İnşaallah...

Recep Ayında Çekilecek Tesbihler

Recep ayının ilk onu günlük 100 defa: 

" Subhânel HayyilKayyûm"
(Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim.)

Recebin ikinci onu günlük 100 defa: 

"Sübhânel ehadissamed"
(Ehad ve Samed olan Allahı tesbih ederim.)

Recebin üçüncü onu günlük 100 defa :

"Subhânnalâhirraûf

(Râuf olan Allah'ı tesbih ederim.)

Regâip Kandili

7 Mart akşamı mübarek Regaip kandilini idrak edeceğiz.

Regâip kelimesinin anlamı, rağbet edilen, arzu ve talep edilen şeyler demektir.

Regaip kandili gecesini, en güzel şekilde nasıl geçirmemiz gerekiyor: Gündüzünü oruç tutarak, akşam ve gece ise kaza namazları kılarak, bol bol tövbe istiğfar ederek. Allah'ın esmalarını zikrederek Kur'an-ı Kerim okuyarak, akraba, eş, dostu arayıp sorup ziyaret ederek bu mübarek günü ve geceyi en güzel şekilde geçirerek Rabbimiz layık hayırlı mümin kullardan olalım.

Üç Aylar Takvimi

7 Mart Perşembe Günü-Regaib Kandili

8 Mart Cuma Günü- Üç aylar başlangıcı

2 Nisan Salı Günü - Miraç Kandili

19 Nisan Cuma Günü - Berat Kandili

6 Mayıs Pazartesi Günü - Ramazan Başlangıcı

31 Mayıs Cuma Günü - Kadir Gecesi

3 Haziran Pazartesi Günü - Arefe

4-5-6, Salı - Çarşamba - Perşembe Günü
Ramazan Bayramı...

Üç aylarınız mübarek olsun...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah...

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

 

Bir cevap yazın