137 Sayısının Gizemi Nedir?

 

Tarih boyunca birçok medeniyet ve dinde karşılık bulan bu işaretlerden biri olan 137 sayısının çözülemeyen gizemi!İnsanlığın Kaderini Değiştirecek 137 Sayısının Hikayesi Nedir? 137 ne ifade ediyor? Bilim adamları 137 için ne söylüyor? Feynman kimdir?Bilim İnsanlarının Yüz Yıllardır Sırrını Çözemediği Şey Nedir?

Fizikte “Sommerfeld sabiti” olarak da adlandırılan ince yapı sabiti, temel yüklü parçacıklar arasındaki elektromanyetik etkileşimim gücünü tanımlayan boyutsuz bir fiziksel sabit olarak tanımlanıyor. 137 ise belirtilen bu tanımın aksini ifade ediyor. Elektronun bir fotonu yayma ya da soğurma olasılığıyla ilişkisini belirtiyor. İnce yapı sabiti aynı zamanda ‘alfa’ adını da yanıtlamakta ve elektron yükünün karesini alıyor ve ışık hızı çarpı Planck sabitine bölünürse ona ulaşmamızı sağlıyor.

137 boyuttan bağımsız olması yönünden de anlam taşıyan bir sayı. Bu gizemli sayı boyuttan bağımsız. Söz gelimi, Işık hızının saniyede yaklaşık 300.000 kilometre olduğunu biliyoruz. Verilen bir örneğe göre bu sayı, Mars’taki ya da Sirius yıldızının ondördüncü gezegenindeki bilimcilerin yük, hız ve Planck sabitinin kendi versiyonları için hangi birimleri kullanırsa kullansınlar 137’yi bulacaklarını söylüyor. Ayrıca kendisi asal bir sayı olarak matematikteki yerinde duruyor.

Birçok bilimsel açıklamaya rağmen bu gizem tam anlamıyla çözülemedi. Ancak 137 sayısı bilimin gözünde hiç de basit bir sayı değil. Hatta olağanüstü ve şaşırtıcı bir sayı. Ancak bu olağanüstülüğün çözülmesi için bilimin uzun süre çalışacağı kesin gibi duruyor. Konu kuantuma kadar uzanıyor sonuçta.

Feynman, dünyanın gördüğü en büyük katliamlardan biri olan Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru gözlerini açtı. 16. yaşını kutlarken sadece pastasındaki mumları üflemekle yetinmemiş ve türev ile integral hesabını tüm yönleriyle kavramış. Aradan henüz 1 yıl geçmişken lisans derecesini yapacağı MIT (Massachusetts Institute of Technology)’e girdi. Parlak çocukmuş. Hatta altın çocuk demek daha doğru.

Tarihler 1942’yi gösterdiğinde A.B.D’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük proje olan Manhattan Projesi (atom bombası projesi) için çağrılmış. Kuantum elektrodevinimi üzerindeki çalışmaları nedeniyle de 1965 yılında Julian Schwinger ve Sin-Itiro Tomonaga ile birlikte Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüş. Feynman burada atomaltı parçacıkların karmaşık yapısı için basit bir gösterim geliştirmiş ve onun bu gösterimi Feynman Çizelgeleri olarak biliniyormuş.

 

Bir cevap yazın