Mahmut Celâlettin Ökten Kimdir?

İmam Hatip neslinin manevi babası: Mahmut Celâlettin Ökten Kendine ilme adayan, birçok öğrencinin hayatında önemli izler bırakan, hayatı boyunca İmam Hatip okullarının açılması için…

Maden suyu ile yüz yıkamanın faydaları

Uzmanlar günde en az 1 en çok 2 şişe maden suyunun içilmesini tavsiye ederler. Bunun nedeni vücudun kaybettiği mineralleri geri almasıdır. Çünkü maden suyu…

Rüyada Gül Görmek

Rüyada Gül Görmek Rüyada görülen gül, çoğunlukla kadını simgeler. Bazen adamı bazen de yeni doğacak olan bir çocuğu simgeler. Rüyada gül görmek, güzel ahlâk…

Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor? Medine’ye Hicret

Medine’ye Hicret ve Hicri Yılbaşı Hicret, “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in ve Mekkeli Müslümanların…

Rüyada Eline Kına Yaktığını Görmek

Rüyada Ele Kına Yaktığını Görmek Rüyada ele kına yakmak neye işarettir; hayırlara vesile olduğu gibi aynı zamanda güzel haberlere delalet eder. Ele Kına Yakmak Rüyada…

Esma’ül-Hüsna İsminden El-Fettâh

Fettâh Esması Fettâh İsmi Arapça Fettâh : فتاح (Arapça Yazılışı) El-Fettâh : الفتاح (Arapça Yazılışı) Ya-Fettâh : يا فتاح (Arapça Yazılışı) Fettâh Esmasının Anlamı…

Kuran-ı Kerim’de Geçen 6 Şifa Ayetleri

Kuran-ı Kerim’de Geçen 6 Şifa Ayetleri Şifa Hadisleri ve Duaları Nelerdir? Kuran-ı Kerim’in her bir ayeti şifadır. Rabbim Şafi’dir. Hasta kullarına Şâfî ismiyle tecelli eder. ‘Yâ…

Türkiye’de yasaklanan köpek ırkları

Yasaklanan bu ırkların hiçbiri saldırgan olarak dünyaya gelmedi. Köpeklerin koruma içgüdülerini; insanlar çıkarları dahilinde kullanarak vahşileştirdiler. Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nun 14 maddesi, hayvanlar ile…

En Çok Okunanlar

haftanın en çok okunanları

Esmaül Hüsna İsminden El-Mucîb

Mucîb Esması Mucib : مجيب El-Mucib : المجيب Ya Mucib : يا مجيب El-Mucîb İsminin Anlamı El-Mucîb : Duaları kabul eden O’dur. El-Mucîb: Kendisine dua edip arzu ve istek de bulunan kullarına yanıt verendir. Kulların dua ettiğinde ona cevap verip…

Esma’ül Hüsna İsminden El-Kahhâr

Kahhâr Esması Kahhâr İsminin Arapça Yazılışı Kahhâr: قهار El-Kahhâr: القهّار Ya Kahhâr: يَا قهار Kahhâr ismi Arapça kökenli bir isimdir. Kahhâr İsminin Anlamı Kuran-ı Kerim’de birçok ayette Kahhâr ismi geçer. Allah’ın sıfatlarından birisidir. Kahhâr – القهّار (Kahreden-Mahveden): Allah düşmanları şiddetli…

Esma’ül-Hüsna İsminden El-Musavvir

Musavvir Esması Musavvir: مصور El- Musavvir: المصور Ya Musavvir: يَامصور Musavvir ismi Kur’an-ı Kerim’de geçen ve Arapça kökenli olan bir terimdir… El-Musavvir İsminin Anlamı  El-Musavvir: Tasvir eden her şeye ayrı bir biçim ve özellik veren, yaratmış olduğu varlıklara suret vererek birbirinden ayrı…

Esma’ül Hüsna İsminden Er-Râfi

Râfi Esması Râfi İsminin Arapça Yazılışı Râfi: رافع Er-Râfi: الراف Ya Râfi: يَارافع Râfi ismi Arapça kökenli bir isimdir. Er-Râfi İsminin Anlamı Er-Râfi: Dilediği müminleri alçaltır. Dilediğini de yükseltir. Er-Râfi: Hak edenlere şeref verip yükseltir. Er-Râfi: Mümin kullarının derecelerini yükseltir. Er-Rafi Esmasının…